Aktuelt

CV – Jens Veiteberg

 

Født: 31.3.1959

Gift, 3 barn på 28, 30 og 34 år Bosted: Brekkeski 7, Rykkinn

Utdannelse i hovedsak fra Forsvaret og BI.

 Arbeidserfaring:

  • Ca. 5 år med ulike lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret
  • 4 år som Grendebestyrer i et boligområde i Oslo med forvaltning og drift av drift 4 større borettslag
  • 12 år i Usbl med lederstillinger som i all hovedsak var knyttet til forvaltning av borettslag og boligsameier
  • 2 år som daglig leder i Lier Boligbyggelag (nå fusjonert med Usbl)
  • 3 år som direktør i NBBL Partner
  • 9 år som daglig leder i Ringerike Boligbyggelag

Styreerfaring:

  • Styreleder Nordre Ekeberg Vel (hyttevel i Drøbak) 2011 – 2016
  • Styreleder (og prosjektleder) for utbygging og drift av vann- og avløpsløsning for 110 hytter i det samme hytteområdet – prosjektkostnad ca. kr 20 mill.

Periode 2013 – d.d. (Nordre Ekeberg Vann og Avløp)

  • Styreleder Åsbråten Sameie 2017 – 2020

Ledet større endringsprosess i en liten driftsenhet som yter tjenester for 4 større borettslag med til sammen 760 boliger. Etter eget initiativ avsluttet jeg dette oppdraget etter at ny daglig leder som begynte i stillingen 1. mars i 2019 hadde kommet godt inn i stillingen.

Referanser:

Dersom det er ønskelig kan jeg kontakte personer som kan være aktuelle referanser.