Aktuelt

Endring av felleskostnader

Til andelseiere,

Ulsrud borettslag

Oslo, 27.11.2020

 

Endring av felleskostnader i Ulsrud Borettslag fra 1. januar 2020

Styret vedtok på styremøte den 03.11.2020 å øke felleskostnadene med 2 % fra 1. januar 2021.

Felleskostnadene økes i tråd med anbefaling fra forretningsfører Usbl, etter gjennomgang og vedtakelse av budsjett for 2021. Dette med bakgrunn i følgende forutsetninger

  • Generell økning på 1,7 % på de ordinære postene. Dette basert på siste tilgjengelige KPI (før budsjettutkast ble utformet) pr. august.
  • Forsikringspremien hos If økes med 10 %.
  • Forretningsførerhonoraret øker med 2 %.
  • Vann og avløpsgebyr øker med 1,5 %.

 

I budsjettet for 2021 har styret, utover avsetninger til faste kostnader og løpende drift- og vedlikehold, avsatt midler til spyling av avløpsrør, skjerming av ventilasjonsvifter og bygging av utendørs sykkelboder. Sistnevnte vil tas opp til behandling i generalforsamling våren 2021.

Budsjettet legges for øvrig frem til orientering i ordinær generalforsamling hvert år.

Ta kontakt med styret på styret.ulsrud@gmail.com om du har spørsmål til ovennevnte.

 

Med vennlig hilsen

Ulsrud borettslag

Gina Kristiansen Borgersrud

styreleder