Aktuelt

Rundskriv august 2019

Rundskriv august 2019

Årlig kontroll av varslings- og slokkeutstyr
Aktiv Brannvern vil ha gjennomgang av varslings- og slokkeutstyret i samtlige boligandeler 17. og 18. september kl. 17-21. Oppslag vil bli hengt opp i oppgangene når det nærmer seg, men vi ber alle beboere om å merke seg tidspunktene allerede nå, slik at vi sikrer oss at så mange som mulig er tilstede når Aktiv Brannvern  kommer på kontroll.

Bruk av fellesvaskerier
Styret mottar stadig henvendelser fra beboere som klager på manglende overholdelse av reglene for bruk av vaskeriene. Det er også flere som melder om ubehagelige opplevelser og konfrontasjon når man forsøker å ta det opp med nabo eller blir kontaktet av nabo angående dette. Styret oppfordrer samtlige til å sette seg inn i regelverk for bruk av vaskeriene, og ber om at alle etterlever dette. Vi oppfordrer også til at man snakker ordentlig sammen og forsøker å legge til rette for god kommunikasjon. Et godt bomiljø er avhengig av at alle gjør en innsats!

Se borettslagets hjemmeside og oppslag i vaskeriene, eller ta kontakt med vaktmester eller styret dersom du er usikker på reglene.

Gjennomføring av fase to nedgravd avfallsløsning
Fase to av prosjektet vil iverksettes og gjennomføres medio september. Som nevnt i forrige rundskriv vil styret i etterkant av gjennomført prosjekt vurdere behov for rullerende dunker eller andre løsninger, for dem som måtte ha behov for det. Ta ellers kontakt med styret underveis om det er spørsmål eller bekymringer knyttet til dette.

Hensatte gjenstander og søppel i fellesarealer
Styret opplever stadig at det oppbevares gjenstander eller settes igjen søppel i sykkelboder, kjellerganger og andre av borettslagets fellesarealer. Dette skal unngås, primært av hensyn til brannsikkerhet, men også fordi det er en stor kostnad for borettslaget til stadighet å måtte fjerne hensatte gjenstander.

Dersom du har behov for midlertidig lagringsplass, oppfordrer vi til på forhånd å ta kontakt med vaktmester eller styret og be om tillatelse til dette, slik at man sammen kan finne en løsning.

Containere settes ut i slutten av september
Det vil bli satt ut containere i slutten av september, slik at de som vil rydde opp hjemme og kvitte seg med overflødige eiendeler vil få mulighet til å gjøre dette da. Vi kommer tilbake med konkret tidspunkt i rundskriv som sendes ut i september.

Ny gjenbruksstasjon på Ryen
Det er åpnet en ny gjenbruksstasjon på Ryen, og beboerne i Ulsrud borettslag har da fått et slikt tilbud nærmere (og fritt for bompasseringer). Mere informasjon finnes på Oslo kommunes hjemmesider
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/ryen-gjenbruksstasjon/ .

Røyking på balkonger
Vi oppfordrer igjen til å ta hensyn til hverandre når det gjelder røyking på balkonger, spesielt på kvelds- og nattestid.


T
a kontakt med styret på epost styret.ulsrud@gmail.com hvis det skulle være noe.

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag