Aktuelt

Rundskriv august 2021

Ekstraordinær generalforsamling for valg av ny styreleder

Styreleder Gina K. Borgersrud har, som tidligere opplyst, sagt opp vervet som ekstern styreleder i Ulsrud borettslag, og det skal gjennomføres valg av ny styreleder. Valgkomiteen har gjennomført intervjuer av mulige kandidater og vedtatt sin innstilling. På bakgrunn av dette vil det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling medio september, for valg av ny styreleder.

Det tas sikte på å gjennomføre møtet fysisk, og formell innkalling blir sendt ut så snart som mulig.

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på borettslagets hjemmeside, slik at de som ønsker kan gå inn og se nærmere på denne allerede nå.

Spyling av avløpsrør
Det vil bli foretatt spyling av avløpsrør i løpet av september. Arbeidet vil bli gjennomført av Rørleggerhuset AS. Det kommer nærmere informasjon om gjennomføring og konkrete tidspunkter senere. Vi gjør oppmerksom på at gjennomføringen er avhengig av at Rørleggerhuset får tilgang til de konkrete leilighetene på oppsatt tidspunkt, og ber derfor alle følge nøye med på informasjonen som kommer fra styret fremover.

Kontroll av røykvarslere og brannslokkingsapparater

Aktiv Brannvern gjennomfører årlig kontroll av røykvarslere og brannslokkingsapparater 21. og 22. september. Nærmere informasjon kommer.

Bruk av fellesvaskerier

Styret minner om at vasketid reserveres ved bruk av lås i reservasjonstavlene og at vaskeriet skal rengjøres etter bruk. Dersom maskinene brukes uten at det er reservert tid, vil tøyet bli fjernet uten ytterligere varsel.

Gjenstander i molokene

Det er oppdaget at noen har kastet trelister i papirmoloken ved Olav Nygards veg 8. Det er svært viktig at dette unngås. Dette både fordi trelister ikke er papiravfall, men også fordi skarpe gjenstander kan ødelegge avfallssekken (som sitter inne/nede i moloken) og medfører at denne må byttes.

Bruk av parkeringsplasser

Styret har mottatt henvendelser om at det er enkelte som bruker leieparkeringsplasser i borettslaget, som tilhører andre andelseiere. Vi minner om at leieparkeringsplassene er til bruk kun for andelseier som leier og betaler for denne, og at bruk av andres plasser både er svært frustrerende for den som leier plassen og gjør oppmerksom på at feilparkerte biler vil medføre borttauing.

Container

Det kommer som vanlig avfallscontainere i starten av oktober. Styret kommer tilbake med nærmere tidspunkt senere.

Kontakt styret på styret.ulsrud@gmail.com om det skulle være noe.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag