Aktuelt

Rundskriv juni 2021

Gjennomført generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2021 i Ulsrud borettslag ble gjennomført digitalt i perioden 6. – 14. mai. Det er sendt ut protokoll og oppsummeringsrapport fra møtet til samtlige i medlemsportalen til Usbl og per post.

Styret i Ulsrud borettslag 2021-2022:

Gina Kristiansen Borgersrud (styreleder)

Kim Helene Olsen (nestleder)

Marianne Solli (styremedlem)

Yona Mackenzie-Low (styremedlem)

Frode Spidsberg (styremedlem)

Espen Fevåg (1. vara)

Line Charlotte Waaler (2. vara)

Gilbert Gatera (3. vara)

Malingsvedlikehold på lekeplasser

Apparatene på lekeplassene i borettslaget vil i disse dager bli vasket, for forberedelse av malingsvedlikehold. Malingen vil gjennomføres fra mandag 7. juni, og i den forbindelse vil lekeplassene bli stengt av med sperrebånd i perioden arbeidet pågår. Vi oppfordrer foreldre til å påse at barna ikke bruker lekeplassene der det er satt opp sperrebånd.

Utfordringer med varmeanlegget i mai
Det var enkelte utfordringer med varmeanlegget i mai, hvor enkelte beboere opplevde at varmen forsvant i leilighetene. Dette skyldtes en programfeil i SD-anlegget. Feilen ble utbedret og anlegget fungerte etter dette som normalt.

Nå er det endelig varmt og godt i været, og varmen til leilighetene ble stengt av 1. juni.

Ulsrud borettslag 60 år!

Blokk 1 (Olav Nygards veg 51-53) sto ferdig i juni 1961, og Ulsrud borettslag fyller dermed 60 år i år. Vi gratulerer borettslaget og alle nåværende og tidligere andelseiere!  

Det er ønskelig at jubileet kan markeres som seg hør og bør, men dette må avventes til smittesituasjon og -regler tillater dette.  

Kontakt styret på styret.ulsrud@gmail.com om det skulle være noe.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag