Aktuelt

Rundskriv mai 2020

Generalforsamling 2020
Som tidligere informert ble generalforsamlingen utsatt på ubestemt tid som følge av koronaviruset og smittebegrensningstiltak. Det er foreløpig ikke satt noen ny dato for generalforsamling, men styret følger opp dette tett og vurderer situasjonen fortløpende.

Renhold i vaskeriene
Styret mottar stadig henvendelser fra beboere om dårlig renhold i vaskeriene. Vi viser til regler for bruk av vaskeriene som henger i samtlige fellesvaskerier. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i reglene og å følge disse, slik at bruk av fellesvaskeriene blir en god opplevelse for alle.  

Montering av fallsikring på tak
Styret har engasjert Fallsikkerhet AS til å montere permanent fallsikring på tak, dette for å imøtekomme kravene i gjeldende regelverk. Arbeidet starter opp mandag 11. mai og vil pågå i to-tre uker.

Kasting av glass
Vi henstiller om at man er varsom med å kaste glass sent på kveld/natt og tidlig morgen, da dette kan være sjenerende for nærliggende naboer.

Kasting av sigarettsneiper og snusposer
Styret har sett at det enkelte steder er kastet svært mye sigarettsneiper og snusposer. Vi ber om at denne typen forsøpling unngås, og at man benytter askebegre til sigarettsneiper og søppeldunk til snusposer. Sigarettsneiper er brannfarlig, spesielt med det tørre været vi har, og det er på generelt grunnlag verken pent eller på annen måte ønskelig med slik forsøpling.

Røyking på balkonger
Det er ikke noe forbud mot røyking på balkongene i borettslaget, men vi henstiller alle om å vise hensyn til naboene. Dette gjelder spesielt på kvelds- og nattestid.

Med vennlig hilsen
Styret
Ulsrud borettslag