Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2008

Jordfeilvarslere/jordfeilbrytere i leilighetene.

I rundskriv nr. 1 – 2008, som ble sendt ut i august, skrev styret en anbefaling om å installere en jordfeilautomat på hver kurs istedenfor å skifte ut den gamle jordfeilvarsleren, dersom denne var blitt defekt.  Dette fordi disse bryter strømmen i den berørte kursen, slik at større skader kan unngås.

Jordfeilautomatene består av en sikring OG en jordfeilbryter som bryter strømmen enten ved at belastningen overstiger grensen angitt på sikringen eller ved jordfeil.  Ifølge nye regler skal kursene våre som i dag har 13 ampere sikringer egentlig ha 10 ampere sikringer.  Men siden utskiftningen fra sikringer til jordfeilautomater kan regnes som vedlikehold er det lov å bytte ifra 13 ampere sikringer til 13 A jordfeilautomater.

I forrige rundskriv ble det presisert at hver enkelt andelseier selv er ansvarlig for vedlikeholdet av leilighetens elektriske anlegg.

Styret har i ettertid fått en del tilbakemeldinger som tyder på at mange ikke har forstått teksten i rundskrivet.

Derfor vil gjerne styret få presisere:

Det er opp til den enkelte beboer selv å foreta ovennevnte utskifting, men styret vil peke på at i henhold til den nye borettsloven, er det andelseieren selv som står ansvarlig for å dekke kostnadene til reparasjoner av eventuelle følgeskader hvis slike oppstår.

Selv om styret rent juridisk ikke har ansvar for vedlikeholdet, har imidlertid styret innhentet et pristilbud på ovennevnte utskifting, for å hjelpe andelseierne.

Firmaet "Kåre Hagen & Co AS" har nå tilbudt utskifting av jordfeilvarsleren med i alt 3 stk. jordfeilautomater inkl. montasje for kr. 3. 475,- inkl. mva. pr. leilighet.

Arbeidet kan bestilles direkte av firmaet på telefon 23 05 80 70.

Dersom det er ønskelig, kan imidlertid også borettslagets vaktmester være behjelpelig med bestillingen. Han kan kontaktes pr. telefon 22 26 49 24 (kontortid 11.30-12.00).  Men for ordens skyld: Den enkelte andelseier må selv ta initiativ dersom utskifting ønskes!

 

Hold ytterdørene lukket!!

Etter at det nå har vært innbruddsforsøk i Olav Nygards veg 55, må styret igjen få minne om at alle dørene på gateplan må holdes låst og lukket!

Ikke gjør det lett for eventuelle tyver å komme inn i oppgangene.

Det er stille i oppgangene om formiddagen, da de fleste er på arbeid, så tyvene prøver seg da.

Med vennlig hilsen fra STYRET

Printvennlig versjon