Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2010

Utskiftning av røykvarslere og kontroll av brannslukningsapparater.

I innkallingen til generalforsamlingen informerte vi om dette og nå nærmer tidspunktet seg. 

Det er som tidligere firmaet Aktiv brannvern som utfører arbeidet. 

Oppgangene 11-57 får besøk

            TIRSDAG 24. AUGUST, mellom kl 17 og 22

 

Oppgangene 8-34 får besøk

            ONSDAG 25.AUGUST, mellom kl 17 og 22

De som ikke har anledning til å være hjemme på ovennevnte tidspunkt, får en sjanse senere i høst.  Etter denne utstedes en rapport til styret over de som da heller ikke har vært til stede.  Disse må sørge for utskiftning av røykvarsler og kontroll av brannslukningsapparat for egen regning.

 

Med vennlig hilsen

fra styret

Printvennlig versjon