Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2011

INFORMASJON OM OPPHØR AV FELLESMÅLING FOR STRØM I ULSRUD BORETTSLAG

Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) har med virkning fra 1.januar 2010 vedtatt endringer i kontrollforskriften som blant annet innebærer krav til at den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg.  I de tilfeller fellesmålte boenheter og fritidsboliger avregnes med nettselkapets internmålere, skal det så raskt som mulig etableres separat måling og avregning av hver enhet.

På bakgrunn av ovennevnte vil fellesmåling i Ulsrud borettslag bli tilbakeført til individuell måling.

Valg av kraftleverandør ved avvikling av fellesmålingen

Styret har besluttet at alle kunder i borettslaget benytter eksisterende kraftleverandør, Hafslund Strøm, som kraftleverandør ved tilbakeføringen til individuell måling.

Dette vil forenkle prosessen for både borettslaget og Hafslund Nett i forbindelse med avviklingen av fellesmålingen.  Etter oppstart av de individuelle kundeforholdene står for øvrig den enkelte beboer fritt til selv å velge kraftleverandør til sitt anlegg.  Et leverandørbytte kan gjennomføres på ca 6 virkedager. 

Overgangsdato er satt til 7.mai 2011.

Generell informasjon

I forbindelse med tilbakeføringen vil alle beboere i borettslaget motta en sluttfaktura fra Hafslund Strøm.  Beboerne vil bli opprettet som nye kunder hos Hafslund Nett og vil etter hvert motta faktura for nettleie fra nettselskapet og faktura for kraft fra den strømleverandøren som velges.

 

Med vennlig hilsen

fra styret

Printvennlig versjon