Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2014

Orden i oppganger og kjellerganger 
Vi minner igjen om at husordensreglene er utarbeidet for at det skal være hyggelig og godt å bo i borettslaget. I reglenes punkt 5 står det klart at det ikke er adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i oppgangene. Av hensyn til brannsikkerheten og muligheten for å ha sikre rømningsveier i tilfelle brann, må disse reglene overholdes! Om nødvendig kan styret uten varsel fjerne gjenstander som ikke hører hjemme i sportsboder, kjellerganger og i oppganger. 
 

Vaskerier 
Når vi nå har fått så fine vaskerom må vi ta vare på dem. Det gjør vi best om vi følger de regler som gjelder for bruk av rommene. Disse reglene finner man i husordensreglene punkt 7 og de er også satt opp i vaskeriene. 
 

Avfallsortering 
Renovasjonsetaten har vært på befaring hos oss. De sier vi er relativt flinke på å sortere avfall, men at antall blå og grønne poser registrert er få i forhold til antall boenheter. Der har vi et stort forbedringspotensiale. Så benytt de blå og grønne posene dere! Blå er til plast og de grønne til matavfall. 
 

Parkering – mistet parkeringsoblat 
Mister du parkeringsoblatet så varsle styret og parker i gaten til du har fått nytt oblat. Slik unngår du kontrollgebyr. 
 

Selskapslokalet 
Alle vet kanskje ikke at vi har et selskapslokale. Dette ble pusset opp for et par år siden og egner seg veldig godt til f.eks. barnebursdager. Ønsker du ytterligere informasjon finner du det på vår hjemmeside www.ulsrud-brl.no. Du kan også kontakte Åshild Johnsen på telefon 22 27 05 54 
 

Grilling 
Det er ikke tillatt med gass eller kullgrill på verandaene. Kun elektrisk grill er tillatt. Når det grilles på fellesområdene i borettslaget oppfordrer vi til å bruke sunn fornuft og ta hensyn til beboerne. 
 

Telefonselger 
For kort tid siden ble en dame i borettslaget oppringt av en svært pågående brannteppeselger. Han ville på et senere tidspunkt ta seg en runde i borettslaget og ønsket tydelig en avtale i forkant. Styret mener at brannsikkerheten er ivaretatt på en god og tilstrekkelig måte i borettslaget, men det er opp til hver enkelt å kjøpe tilleggsutstyr som f.eks. et brannteppe. 
 

Lekeplassene 
I løpet av juli måned vil lekeplassene bli stengt i perioder for vedlikehold. Når sperrebånd kommer opp må annen lekeplass benyttes.


Ha en riktig fin sommer alle sammen!

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon