Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2015

Vedlikehold av vinduer 
Mange beboere erfarer at vinduene ikke lar seg lukke så lett eller at isolasjonslistene ikke er like gode som før. Vi har derfor fått priser fra en tømrer som kan ta service og om nødvendig reparere vinduene. Prisen for gjennomgang med beboer i leiligheten og 1 time med reparasjon koster kr 1762,-. Prisen på deler kommer i tillegg. Kostnaden må dekkes av andelseier da vedlikeholdet er andelseiers ansvar. De som ønsker dette kan kontakte vaktmester og få bestillingsskjema. Skjemaet fylles ut og returneres vaktmester. Deretter tar tømreren kontakt med den enkelte beboer for å avtale tid for service. 
 

Vinduene i oppgangene 
Vær så snill å holde vinduene lukket i gangen. Hvis dere må lufte så husk å lukke dem igjen etterpå. Det er kostbart å reparere vinduer som har stått oppe i lang tid. Dessuten blir det kaldt i oppgangen og det er unødvendig å fyre for kråka. 
 

Avfallshåndtering 
Vi har sett at støvsugere og sofaer blir plassert ved søppelhusene. Der skal de ikke stå! De blir ikke hentet av søppelbilen, men skaper masse merarbeid for vaktmesteren og dermed også ekstra kostnader for borettslaget. 
Elektrisk avfall leveres på følgende steder: 
- til forhandlere som selger samme type produkt 
- på Haraldrud eller Grønmo gjenbruksstasjon 
Sofaer og andre større ting må leveres på Grønmo eller Haraldrud 
 

Bilkjøring i ON 8-34 
Vi har fått klager på at noen rygger opp veien bak ON 8-34. Dette er ikke lov! Det er enveiskjøring i gata og det er innkjøring forbudt inn ved ON 8. Å kjøre inn ved ON 8 skaper farlige situasjoner da folk ikke er forberedt på at biler kommer den veien. 
 

Renhold av vaskerier 
Det er kommet mange klager på dårlig renhold av vaskeriene. Styret registrerer også dette gjennom våre ukentlige HMS runder. Vi har dessverre vært nødt til å stenge et vaskeri grunnet dårlig renhold og vi vil også gjøre dette om nødvendig andre steder. Det er trist å se at rommene ikke blir bedre ivaretatt når vi har brukt mye penger på å pusse dem opp. Alle må følge de reglene som gjelder for bruk av vaskeriene! 
 

Lynet 
Til dere som har bestilt Lynet internett og ennå ikke har fått installert dette, så informerer vi hermed om at kabelen strekkes fra sjakten inn til boden i den enkelte leiligheten. Da må det naturlig nok bores et hull fra sjakten til boden.

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon