Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2016

1. Ro i leilighetene og orden i oppganger og kjellerganger 
Styret har fått en del klager på at oppussingsarbeider medfører mye støy, og ber om at denne typen arbeider gjøres på dagtid. Vi oppfordrer alle til å gå i dialog med naboene om det må utføres støyende arbeid på kveldstid. I husordensreglene står det at det skal være ro i leilighetene fra kl 22.00 til kl 06.00 på hverdager. Det betyr ikke at det er greit å bore i vegger og gulv hele kvelden! 
Styret mottar også stadig klager over uryddige oppganger og kjellerganger. Sportsboder fylles opp av bildekk og annet som ikke har noe der å gjøre. Vi vil derfor igjen minne om at husordensreglene er utarbeidet for at det skal være hyggelig og godt å bo i borettslaget. 
I reglenes punkt 5 står det klart at det ikke er adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i oppgangene. Av hensyn til brannsikkerheten og muligheten for å ha sikre rømningsveier i tilfelle brann, må disse reglene overholdes! 
Om nødvendig kan styret uten varsel fjerne gjenstander som ikke hører hjemme i sportsboder, oppganger og kjellerganger.

2. HMS-informasjon til beboere 
Responsen på innlevering av sjekklisten har vært veldig bra. Det inspirerer styret og viser at beboerne tar HMS på alvor. Takk skal dere ha. 
 

3. Vinduene i oppgangene 
Vær så snill å holde vinduene lukket i oppgangen. Hvis dere må lufte så husk å lukke dem igjen etterpå. Det er kostbart å reparere vinduer som har stått oppe i lang tid. Dessuten blir det kaldt i oppgangen og det er unødvendig å fyre for kråka. 
 

4. Radiatorer og vinduer 
Vinteren er her og fyringssesongen har startet. Styret vil derfor minne andelseierne om at radiatorer kan fryse i stykker når kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i en radiator selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst! Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leilighetene under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar. 
 

5. Ulovlig parkering ned mot lyskrysset General Ruges vei 
Det har oppstått en del farlige situasjoner med parkerte biler fra krysset General Ruges vei og opp mot svingen i Olav Nygards veg. Styret har vært i kontakt med Bymiljøetaten og bedt om bedre skilting. Etaten mener for øvrig at skiltingen er tilfredsstillende, men oppfordrer alle til å varsle om ulovlig parkering. Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral kontaktes på telefon 23 48 21 50 
 

Styret benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god førjulstid!

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon