Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2017

1. Ro i leilighetene og orden i oppganger og kjellerganger 
Styret mottar igjen klager på at oppussingsarbeider medfører mye støy. Vi minner igjen om husordensreglenes punkt 1 som sier: « Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Støyende arbeid (boring, hamring, oppussing og lignende) skal ikke utføres mellom kl 20.00 til 07.00 på hverdager. På lørdag kan slikt arbeid kun utføres mellom kl 10.00 og 17.00. Støyende arbeid skal ikke forekomme på søndag og helligdager». 
Husordensreglene vil etter hvert bli satt opp i forenklet utgave i hver oppgang. 
 

2. Materialer og avfall i forbindelse med oppussing Trenger en å sette fra seg materialer/utstyr og eller container for avfall i denne forbindelse, vær så snill å kontakte vaktmester på forhånd. Det er ikke tillatt å kjøre og avsette ting på plener og gangveier! Dette har dessverre skjedd flere ganger i år. 
 

3. Containere 
Vi registrerer at ulike gjenstander som burde vært kjørt på fyllinga, blir hensatt ved papircontainerne og andre steder i borettslaget hele tiden. I tillegg fylles kjellerganger og sportsboder opp med skrot. Styret har vurdert flere ulike tiltak for å få bukt med dette da det koster borettslaget flere titalls tusen kroner gjennom et år. Et av tiltakene vi nå gjennomfører er at det settes ut avfallscontainere for møbler, el materiell og maling også om høsten.

Onsdag 13.september settes det ut 4 containere for møbler og o.l på samme steder som ved den vårlige dugnaden. I tillegg blir det anledning til å kvitte seg med farlig avfall i kasser ved fyrhuset. Se oppslag på tavlen i oppgangen angående farlig avfall. 
 

4. Sportsboder 
Alle sportsbodene får nå et oppslag over hva som kan oppbevares der. Hvis det i fremtiden over tid lagres ting som ikke har noe der å gjøre, vil styret kunne fjerne disse uten videre varsel. Kostnaden for dette vil bli delt på alle i den respektive oppgangen. 
 

5. Årlig kontroll av brannvernutstyr 
Tradisjonen tro, avholdes kontrollen i løpet av høsten. Skumapparatene skal nå byttes ut med miljøapparater. Nærmere informasjon om kontrollen kommer senere. 

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon