Aktuelt

Rundskriv nr. 2 - 2018

1. Prosjekt nedgravd avfallsløsning
Vi har tidligere informert om at vi over en 2 års periode vil erstatte de gamle avfallshusene med nedgravde avfallsbrønner.  Første avfallspunkt ut, er ved enden av ON 8.  Dette blir avfallspunkt for ON 8-22 og 11-17. Brønnene er bestilt og gravearbeidene starter i uke 30.  Arbeidet vil pågå i ca 2 uker. I denne perioden vil ballplassen ved fyrhuset være lagringsplass for anleggsmaskiner etc.  I tillegg vil det bli anleggstrafikk bak blokkene ved ON 8-34.  Vi ber spesielt foreldre med barn være oppmerksomme.De gamle avfallshusene blir stående til det nye anlegget er klart. Løpende informasjon blir satt opp på tavlene i oppgangene.

2. Ladestasjoner for elbil
2 ladestasjoner står nå ferdig. 4 beboere har skaffet seg elbil og benytter allerede dette tilbudet.  På vår hjemmeside finner dere informasjon om hvordan en kommer i gang med lading.

3. Parkering
Parkeringssituasjonen i Olav Nygards veg er utfordrende. Dere som bil-oppstillings-plass, bruk den! Oppfordring går også til de som har garasje. Bruk garasjen!

4. Lading av elektriske apparater
En tidlig morgen for litt siden hadde vi et branntilløp i en leilighet.  Årsaken var at beboer ladet en el sykkel i entreen. Beboer ble vekket av røykvarsleren og fikk slukket brannen selv. Nå gikk det heldigvis bra denne gangen, men vi ber innstendig om at elektriske apparater ikke lades om natten.

5. Grilling
Vi vil minne om at bare elektrisk grill er tillatt å bruke på balkongene.
Kullgriller er tillatt på fellesarealer.  Vi ber imidlertid at det utøves varsomhet i forhold til brannfare og at det tas hensyn til naboer.

6. Røyking på balkong 
Vi har ikke noe forbud om røyking på balkongen og det er heller ikke ønskelig.
Vis hensyn til naboene, spesielt kvelds og nattetid!

Med vennlig hilsen

Styret