Aktuelt

Rundskriv nr. 3 - 2008

Vinduene i oppgangene

Mange av vinduene lot seg ikke lukke da de har stått åpne i all slags vær og vind.

Vaktmesteren har sjekket samtlige og reparert/justert der det var nødvendig.  Vi oppfordrer derfor nå beboerne til å holde vinduene lukket.  Man kan selvfølgelig lufte, men den som åpner vinduet må ta ansvar for å lukke det igjen.  Ved å ikke gjøre dette, ødelegger man ikke bare vinduet, men sørger også for at vi fyrer for kråka.

Vinterparkering i Olav Nygards veg.

Vaktmesteren har begynt snøryddingen og styret vil henstille til alle å ta hensyn til dette.

Han skal bl. annet brøyte stikkveiene og utkjørslene fra inngangspartiene til Olav Nygards veg 11 – 57. Da er han avhengig av å kunne kjøre fra oppgangene ut i hovedgaten og tvers over veien  til den motsatte siden, for å legge snøen på grøntarealene. Hvis biler står parkert langs fortauet rett ut for stikkveiene, vil ikke vaktmesteren klare dette. Han må da legge snøen i hauger på fortauet og dermed sperre for fotgjengerne.  Alle må derfor unngå å parkere rett ut for stikkveiene! Si også ifra til deres besøkende så vil vaktmesteren sørge for at veiene holdes åpne.

Radiatorene i leilighetene

Vi vil minne om at radiatorene kan fryse i stykker om man ikke tar forholdsregler.

Dersom dere har et vindu åpent rett over radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Selv om radiatoren er avstengt, står det vann i den.   Dekk ikke til radiatoren med gardiner.  Disse forsterker kuldevirkningen.  Dersom en radiator sprekker, kan det bli store lekkasjer som skader både din og andres leilighet.  Alle slike reparasjoner er den enkelte andelseiers ansvar.

 

Priser for flaggheising

All offentlig flaggheising utfører borettslaget på egen regning.  Når det gjelder heising av flagg i forbindelse med en beboers fødselsdag eller begravelse er dette tilleggstjenester vi ser oss nødt til å ta betalt for.  Prisen er henholdsvis på kr 500 på hverdager og kr 1000 på lørd./sønd. /helligdager.

 

Vaskeriene

Vi henstiller beboerne til å sette sylinderlåsen på vasketavlen i parkering etter endt vasketid om du ikke har bestemt deg for neste vaskedag da.  Gjør alle dette, unngås misforståelser og ikke minst irritasjon fra naboene dine. Rengjør gulv og maskiner etter bruk. Husk spesielt å rense lofilteret. 

Støy

Vi henviser til husordensreglene og minner om at det skal være ro i leilighetene i tiden kl. 22 – 06. Reparasjonsarbeider bør ikke utføres sent på kvelden eller i helgene. Vi har fått en del klager på at vaskemaskiner i leilighetene går til alle døgnets tider.  Husordensreglene gjelder også for disse.

 

Parkeringsplasser

Oblatene og parkeringskortene dere mottok i desember i fjor er gyldige også i 2009.  Giroene dere mottok i fjor gjelder imidlertid bare for 2008.  Vi sender derfor i disse dager ut nye giroer med forfall 15. januar 2009 samt følgebrev.

 

Styret benytter samtidig anledningen til å takke for året som snart er gått og ønsker alle beboerne en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

fra styret

Printvennlig versjon