Aktuelt

Rundskriv nr. 3 - 2009

Innbrudd i matbod i kjølerom

Styret har mottatt en melding fra en av beboerne i Olav Nygards veg 53 om at hun flere ganger har hatt innbrudd i sin låste matbod i kjølerommet. Det har forsvunnet mineralvann og matvarer uten at låsen var fjernet, så enten har tyvene hatt lik nøkkel eller så har de fått skrudd av boddørens hengsler. Men tyvene må enten ha hatt nøkkel til kjølerommet eller så må kjøleromsdøren ha stått åpen.

Styret vil derfor oppfordre beboerne om å være på vakt! Husk at både oppgangsdører, kjellerdører og kjøleromsdører skal være låste til enhver tid!

Når det gjelder slike innbrudd, vil styret imidlertid presisere at det ikke har noe politimyndighet. Det er en selvfølge at styret blir orientert om slike innbrudd, men dersom beboer har innboforsikring og ønsker tapet erstattet, må innbruddet anmeldes til politiet av beboeren selv.

Grilling på balkongene

Grillsesongen er nå kommet og styret vil minne beboerne om at det bare er elektriske griller som er tillatt brukt på våre balkonger. Griller med trekull eller propan er strengt forbudt etter krav fra Oslo Brann- og redningsetat. Brannfaren er for stor med slike griller. Styret vil også henstille til beboerne om å vise hensyn under grillingen. Ikke alle naboer liker å sitte i røyklukt på sine balkonger.

Men grillmat er godt og styret ønsker alle en god grillsesong!

Lufting av hunder og katter

På årets ordinære generalforsamling ba en av andelseierne styret om å skrive til borettslagets hundeeiere og be disse om å lufte hundene sine andre steder enn rundt lekeplassene og sandkassene våre. Selv om hundeeierne selvfølgelig tar opp ekskrementene etter hundene, vil urinen forurense der barna leker. Da det ofte er hunder på besøk i borettslaget som også blir luftet, informerer styret samtlige beboere på denne måten fremfor å bare henvende oss til de få hundeeierne i laget. Denne henstilling gjelder også for katter og deres eiere.

Dugnaden

Dugnadsdagene i år hadde noe ujevn deltakelse. Det var meget bra deltakelse på husrekken ON 8 – 34, men husrekken ON 11 – 57 hadde dårligere fremmøte. Selv om vaktmesteren som vanlig hadde feid fortau og gangveier og plenene var renset for grus og sten fra vinterstrøingen, var det en del opprydding bak husene og nede på garasjeområdet som sto igjen. Vaktmesteren har for mange daglige oppgaver til å kunne gjøre alt dette alene.

God sommer!

Nå nærmer sommerferien seg og styret vil tilslutt benytte anledningen til å ønske alle beboere er riktig god sommer med et ønske om at den vil bli varm og avslappende.

Med vennlig hilsen fra styret

Printvennlig versjon