Aktuelt

Rundskriv nr. 3 - 2012

BEFARING AV NORSK BRANNVERN

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten, teste røykvarslere, utføre enkelte kontroller samt bytte brannslukningsapparater.

 

Gamle pulverapparater med kontrollmerke byttes kostnadsfritt mot nye skumapparater.  Du signerer for mottak av nytt apparat.  Dersom du ikke har pulverapparat i din leilighet, får du ikke skumapparat under denne befaringen.  Du må da senere henvende deg til vaktmester og selv betale for nytt skumapparat (kr 748,- ). 

For beboere som ikke kan håndtere 6 kg skumapparat, kan vi tilby slokkeskum som er et mindre/lettere slokkeapparat (kr 168,- ).  De som har gasskomfyr trenger et pulverapparat (kr 436,- ).

Styret vil motta rapport fra Norsk Brannvern etter befaringen.

 

 

Befaringen vil finne sted på følgende dager og mellom klokken 17.00 og 21.00:

 

Mandag 24.september            -       Olav Nygards veg 11-21

Tirsdag 25.september             -       Olav Nygards veg 23-29

Onsdag 26.september             -       Olav Nygards veg 47-57

Torsdag 27.september            -       Olav Nygards veg  8-22

Fredag 28.september              -       Olav Nygards veg 24-34

 

 

Med vennlig hilsen

 

       fra styret

                                   

-----------------------------------  klipp her og legg i postkassen ved fyrhuset  -------------------------------

 

 

Navn :                                                                    Adresse:  Olav Nygards veg  ………

 

 

Vi ønsker å bestille slukkeskum kr 168,-

 

 

Vi ønsker å bestille pulverapparat (de som har gasskomfyr må ha dette),  kr 436,-

 

 

 

Signatur:

 

Printvennlig  versjon