Aktuelt

Rundskriv nr. 3 - 2015

Radiatorer og vinduer 
Vinteren er her og fyringssesongen har startet for fullt. Styret vil derfor minne andelseierne om at radiatorer kan fryse i stykker når kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i radiatoren selv om den er av stengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst! Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leiligheten under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar. 
 

Vedlikehold av dørene inn til leilighetene 
Dersom det ikke sier «klikk» når man låser døren, kan det være at fjæra i låskassa er defekt. Ta kontakt med låsesmed. I mellomtiden bruk sikkerhetslåsen og la den andre låsen være ulåst. Når låsen har gått fullstendig i vranglås, må hele låskassa byttes. Dette blir mye dyrere enn å bytte fjæra. På oppslaget om melding av skader finner du telefonnummeret til låsesmed. 
 

Parkeringsplasser 
Vi har i høst opparbeidet 4 nye parkeringsplasser. En utenfor ON 34 og 3 utenfor ON 12-14. I forbindelse med dette har vi også opparbeidet ny sitteplass ved siden av lekeplassen utenfor ON 12-14. 
 
Fra 1. januar 2016 økes prisen på leie av parkeringsplasser til kr 750,- pr år. 
 

Avfallshåndtering 
Vi får stadig melding om at det settes poser ved siden søppelhusene. Skjærene sprer søpla rundt og det igjen tiltrekker seg andre skadedyr som f.eks. rotter. 
 

Hver høst besøker Aktiv Brannvern
hver enkelt beboer for å foreta en kartlegging av brannsikkerheten, teste røykvarslere og sjekke brannslukningsapparat samt utføre enkelte kontroller. I høst var 92,5 % av beboerne til stede under kontrolldagene. Kontrollen er en del av styrets systematiske HMS arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboerne. Det er derfor viktig at Aktiv Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. 
 

Styret benytter anledningen til å ønske alle nye beboere velkommen til Ulsrud borettslag. Ha en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon