Aktuelt

Rundskriv nr. 3 - 2018

  1.  Prosjekt nedgravd avfallsløsning
Vi har tidligere informert om at vi over en 2 års periode vil erstatte de gamle avfallshusene med nedgravde avfallsbrønner. Første avfallspunkt, ved enden av Olav Nygards veg 8, er nå ferdigstilt og i full drift. Dette blir avfallspunkt for ON 8-22 og 11-17.

Våren/sommeren 2019 starter vi med de 3 siste avfallspunktene. Disse blir ved ON 21-23 (avfallspunkt for ON 19-29), 47-49 (avfallspunkt for ON 47-57) og 32-34 (avfallspunkt ON 24-34). Konkrete tidsrammer for gjennomføring vil bli informert om når det nærmer seg oppstart.

  2. Parkering
I forbindelse med overnevnte 1.avfallspunkt har vi fått opparbeidet 6 nye parkeringsplasser. 5 er ved enden av ON 8 og 1 er ved ON 16-18. Parkeringssituasjonen i Olav Nygards veg, vil særlig vinterstid, fortsatt være utfordrende.

Beboere som har biloppstillingsplass må bruke den. Det må også beboere med garasje!!

   3.  Årlig kontroll av brannvernutstyr
17 andelseiere har nå fått en siste frist for å få gjennomført den årlige kontrollen av brannvernutstyr i leilighetene. I tillegg vil vi måtte gjøre nok en aksjon mot hensatte gjenstander i oppgangene. Det er anmerkning om dette i rapporten fra Aktiv Brannvern.

4.  Radiatorer og vinduer
Vinteren er snart her og fyringssesongen har startet for fullt. Styret vil derfor minne andelseierne om at radiatorer kan fryse i stykker når kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i radiatoren selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst! Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leiligheten under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar.

  5.  Vinduene i oppgangene
Vær så snill å holde vinduene lukket i oppgangen. Hvis dere må lufte så husk å lukke dem igjen etterpå. Det er kostbart å reparere vinduer som har stått oppe i lang tid. Dessuten blir det kaldt i oppgangen og det er unødvendig å fyre for kråka.

  6.  Utgangsdører
Vær så snill å hold utgangsdørene lukket og låst! For litt siden fikk en beboer uønsket besøk i sin leilighet. I tillegg vil vi heller ikke ha besøk av rotter og mus.

  7.  Dørskilt
Vi har minnet om dette mange ganger tidligere, men ser at det fremdeles er mange dører rundt om uten navn.   Refererer forøvrig til borettslaget vedtekter 5-1 punkt 8 : “Andelseier har plikt til å sette opp og vedlikeholde navneskilt på leilighetens entredør, postkasse og ringetablå. Ved utleie av leiligheten skal også leietakers navneskilt settes opp på entredør”.

  8. Merking av postkasser og ringeklokker
Skjema for dette finner dere på vår hjemmeside eller ved å kontakte vaktmester..

  9.  Gjennomført brannøvelse
Det ble gjennomført brannøvelse torsdag 6. september 2018, hvor Nordvern ved Rolf Nordberg forklarte og demonstrerte skadevern i forbindelse med brann. Styret stilte med grillpølser og brus, og etter tilbakemeldingene vi har fått var de oppmøtte svært fornøyd med arrangementet. Styret planlegger å gjennomføre tilsvarende opplegg igjen om et par år.

Har du spørsmål til styret eller innspill til informasjon som kan inntas på borettslagets hjemmeside? Ta kontakt på epost ulsrudbrl@getmail.no.