Aktuelt

Rundskriv nr. 4 - 2007

Balkonginnglassing

Etter at vår tidligere leverandør solgte sitt agentur, har det vært vanskelig for nye interesserte andelseiere å få bestilt innglassinger av sine verandaer. Riktignok har det vært et par firmaer som har forsøkt å overta agenturet, men prisene deres har vært altfor høye til at styret har villet anbefale disse firmaene.

Nå har imidlertid styret fått kontakt med et nytt firma som har en type innglassing som er tillatt i borettslaget. Etter et besøk hos firmaet , Lumon Norge As, hvor vi fikk demonstrert systemet, har et enstemmig styre vedtatt å anbefale dette overfor andelseierne.

 

Firmaet, Lumon Norge As Asktunet 2022 Gjerdrum, har levert borettslaget et anbud på kr. 37.000,- inkl. mva. pr. innglassing. I tillegg kan det leveres persienner direkte montert på hvert vindu for

kr. 1.000,- pr. glass, inkl. mva.

Bestilling kan gjøres direkte på telefon 63 93 52 30 eller mobil nr. 982 18 655.

Vaktmester har noen brosjyrer dersom noen ønsker det.

 

Parkeringsplassene

Ansvaret for fordeling av ledige parkeringsplasser er nå overtatt av styrets nestleder Espen Selvig.

O.N. veg 29, tlf. 21 66 20 70. Søknader om en parkeringsplass skal derfor rettes til ham. Styret vil minne om at parkeringsplassene ikke følger leiligheten. Dersom noen flytter skal en eventuell parkeringsplass overlates til styret for fordelig til en på ventelisten.

Justering av kontrollavgift ved ulovlig parkering

Fra Aker P-drift AS har styret mottatt en informasjon, datert 1. oktober 2007 hvor de opplyser at de har justert opp kontrollavgiften ved ulovlig parkering i borettslaget fra kr. 600,- til kr. 700,-, fra og med 8. oktober 2007.

 

Vinterforberedelser

Vinteren nærmer seg med stormskritt og fyringssesongen tar til for fullt. Styret vil derfor minne andelseierne om at radiatorer kan fryse i stykker nå kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i en radiator selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst! Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leilighetene under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar.

 

 

 

Med vennlig hilsen fra STYRET

Printvennlig versjon