Aktuelt

Rundskriv nr. 4 - 2011

Skifte av strømmåler for hver enkelt leilighet.

Etter å ha skiftet ut manuellavleste målere med manuellavleste målere i oppgangene 

ON 8 – 14, har nå Hafslund stoppet arbeidet.  Dagens målere skal skiftes ut med fjernavleste målere.  Det er uvisst når arbeidet starter opp igjen.

 

Veien foran oppgangene ON 8-34

For at bilistene skulle senke farten ytterligere ble det i fjor laget en ekstra fartsdump ved innkjøringen øverst ved fyrhuset.  Det meldes at det fremdeles kjøres for fort på denne strekningen som i tillegg til inngangspartier har både lekeplasser og ballplass. Vi oppfordrer derfor bilistene igjen til å senke farten!

 

Ballspill

Ballspill skal foregå på ballplassen ved fyrhuset og ikke der biler står parkert.  Blokkenes endevegger er heller ikke egnede ballvegger.

Ro og orden

Vi viser til husordensreglene og minner om at det skal være ro i leilighetene i tiden

Kl 22 – 06.  Reparasjonsarbeider bør ikke utføres sent på kvelden eller i helgene.  Husordensreglene gjelder også for de med egen vaskemaskin.

Det meldes om at det igjen settes ting i oppgangene som ikke skal være der.  Det gjør jobben til vårt rengjøringsbyrå tyngre og på sikt kan det påføre oss ekstra kostnader.

Vi minner om at utganger/rømningsveier spesielt av brannsikkerhetsårsaker skal være ryddige!  

Barnevogner og sykler skal settes i sykkelrommet. 

Grilling

Det er ikke tillatt med gass eller kullgrill på verandaene. 

Når det grilles fra fellesområdene i borettslaget oppfordrer vi til å bruke sunn fornuft og ta hensyn til naboene.

Sandbassenger

Planlagt utskifting av sand i sandbassengene samt istandsetting etter dreneringsarbeider og telehiv, er forsinket grunnet sykdom hos entreprenøren.

Fyrhuset

Er du nysgjerrig på det nye pelletsanlegget og vil ha førstehåndsinformasjon om fyringsopplegget?  Eller har du kanskje aldri vært i fyrhuset?  Ta kontakt med vaktmester eller legg en lapp i postkassen på utsiden av fyrhuset så avtaler vi tid for omvisning.

 

Styret ønsker for øvrig alle andelseiere i Ulsrud borettslag en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

fra styret

Printvennlig versjon