Aktuelt

Rundskriv nr. 4 - 2012

Radiatorer 
Høsten er her og fyringssesongen har startet for fullt. Styret vil derfor minne andelseierne om at radiatorer kan fryse i stykker når kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i en radiator selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst! Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leilighetene under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar.
 

Sportsboder/sykkelrom 
Styret har mottatt flere klager på at disse rommene brukes til lagring av dekk, hagemøbler, griller etc. og det er liten eller ingen plass til barnevogner. Her skal det bare oppbevares sykler, ski, akebrett, barnevogner o.l. Alt annet må lagres i egen bod. Vi minner også om at sportsbodene skal ryddes og rengjøres i henhold til oversikten over ordensmannstjenesten som hvert år deles ut til beboerne ved årsskiftet. 
 

Barnevogner i oppgangene 
Styret har mottatt flere klager over at det settes barnevogner, leker og diverse i gangen innenfor utgangsdøren. Husordensreglene er utarbeidet for at det skal være hyggelig og godt å bo i borettslaget. I reglenes punkt 5 står det klart at det ikke er adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i oppgangene. Vi må imidlertid bruke litt sunn fornuft og kan ikke forlange at man skal gå opp og ned kjellertrappen med barnevogner mange ganger om dagen. Derfor tillates nå barnevogner parkert i oppgangen på dagtid, men ikke under postkassene. På kveld og natt skal vognene settes i oppgangens sportsbod. Dette av hensyn til brannsikkerheten og ikke minst fremkommeligheten for eventuell syketransport. 
 

Hundehold 
Husordensreglene er hjemlet i vedtektene for Ulsrud borettslag og vi viser til husordensregel nr 2 angående husdyrhold. Det er ikke tillatt å ha dyr i borettslaget. Styret kan etter søknad dispensere fra forbudet dersom søknad viser at gode grunner taler for det og dersom dyreholdet ikke er til ulempe for borettslaget eller beboerne i laget. Styret har mottatt klager på bekymring rundt økt hundehold de siste årene. Dette har også ført til mer hundebæsj rundt om på borettslagets eiendom. Barn har tråkket i hundebæsj ved søppelkassene, i sandkassa på lekeplassen og ved lilleskogen ved Olav Nygards veg 21. Hunder skal holdes i bånd og hundebæsjen skal plukkes opp! 
 

Parkering på veiene foran oppgangene 
Det er 15 minutters tidsbegrensing på parkering på veien foran oppgangene i Olav Nygards veg 8-34 og på stikkveiene foran oppgangene i Olav Nygards veg 11-57. Hvis det er behov for midlertidig utvidet parkering må man innhente parkeringskort hos vaktmesteren. Dette må plasseres godt synlig i frontruten. Brudd på reglene kan føre til kontrollavgift på kr 710,-. 
 

Opparbeidelse av nye parkeringsplasser 
Plan og bygningsetaten har avslått vår søknad om opparbeidelse av nye parkeringsplasser. Styret ser imidlertid på andre alternativer og kommer tilbake til saken. 
 

Radonmåling 
Det ble utplassert totalt 15 målere på ulike steder i borettslagets kjellere. 5 av disse målerne viste litt høyere verdier enn det som er anbefalt. Dette skyldes nok for dårlig sirkulasjon/utlufting i bodene. Vi har satt i gang tiltak og utplasserer nye målere for å se om tiltakene har tilstrekkelig effekt. I tillegg oppfordrer vi alle beboere til å sjekke om boden har ventil og at den er åpen. 
 

Skjøt mellom ny og gammel betong på balkongene 
Det har vært et par saker i det siste der vann har rent ned fra en balkong til en annen og forårsaket skader på taket i balkongen under. Dette skjer gjerne under vask av balkonggulv. Hell ikke ut bøtter med vann utover gulvet! Da må det i hvert fall påses at gulvet er tett. Balkongen er definert som areal som hører boligen til og andelseier skal holde dette i forsvarlig stand og vedlikeholde innvendige flater. Skulle ulykken allikevel inntreffe, kan styret anbefale å ta kontakt med Øyan & Schie fuging AS ( telefon: 22 56 70 55). 
 

Dørskilt 
Vi har minnet om dette mange ganger tidligere, men ser at det fremdeles er mange dører rundt om uten navn. Dette vanskeliggjør jobben med distribusjon av diverse ting til enkeltbeboere, eksempelvis utdeling av avfallsbøtter som vi utførte nylig. Refererer forøvrig til borettslaget vedtekter 5-1 punkt 8 : “Andelseier har plikt til å sette opp og vedlikeholde navneskilt på leilighetens entredør, postkasse og ringetablå. Ved utleie av leiligheten skal også leietakers navneskilt settes opp på entreedør”. 
 

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon