Aktuelt

Rundskriv nr. 5 - 2009

Selskapslokalet pusses opp

Selskapslokalet var nedslitt etter lang tid uten oppussing.  Det var derfor på tide å fornye det.  Selskapslokalet er malt, det er installert kjøkkeninnredning , oppvaskmaskin og lokalet har fått ny belysning.  I tillegg finnes nå kaffe -og middagsservise, glass og bestikk til 24 personer samt kaffetrakter, vannkoker og dobbelt vaffeljern.  Nye sofaer og tilhørende bord er bestilt og kommer på plass etter hvert.

Prisene for å leie selskapslokale er 250 kroner for leie av kun lokalet. Ønsker man å leie lokalet med utstyret beskrevet over, er prisen 400 kroner.  Leier må være fylt 20 år og må selv rengjøre lokalet, vaske maskiner og alt som er blitt benyttet.  Av hensyn til naboer må selskapet avsluttes innen kl. 2100.  Det er i orden å rydde og vaske lokalet etter 2100,  men husordensreglene gjelder her som ellers og det skal være ro i huset kl 22.00  

Lokalet er klart for utleie fra 1. januar.  Kontakt vaktmester for å avtale leie.

Vi håper dere vil trives i selskapslokalet og at det blir flittig benyttet.  Når oppussingen er ferdig vil vi legge ut bilder av lokalet på www.ulsrud-brl.no.

Malerarbeid

De siste ståldørene er nå ankommet.  De vil snart installeres. Deretter skal det males rundt alle dørene.  Det er også planlagt maling av gulvene i kjellergangene i januar og februar.  Det vil slås opp informasjon i oppgangene med nærmere beskjed om datoer for dette arbeidet.

 

Felleskostnader

USBL har fusjonert med flere andre boligbyggerlag (bl.a. Lier, Nittedal, Horten og           Holmestrand BBL).  For å få felles forfallsdato for felleskostnader er det blitt besluttet at felleskostnader må betales innen den 20. i hver måned (mot tidligere den 10. i hver måned).  Det er ingen økning i felleskostnadene fra 1.januar.

 

Brannsikkerhet

En beboer har hatt jordfeil i sin leilighet.  Jordfeilvarsleren ga alarm, men beboeren skrudde av alarmen og gjorde ikke noe mer med saken.  Alarmen gikk heldigvis også sentralt og vaktmesteren tilkalte elektriker som fant ut hvilken leilighet det dreide seg om.  Det var varmgang i en ledning, og det kunne endt med brann !  Hadde vedkommende installert jordfeilsbrytere ville kursen med feil blitt brutt og sikkerheten ivaretatt.  Se rundskriv nr 2 fra 2008 for ytterligere informasjon ang. jordfeilsvarsler (rundskrivet er også tilgjengelig på www.ulsrud-brl.no).  Vi henstiller derfor nok en gang at alle må ta ansvar for brannsikkerheten.  Det elektriske anlegget i hver leilighet er beboers ansvar.

 

Endre navn på postkasser

Dersom beboere ønsker et annet navn på postkassene sine kan de levere en kort beskjed om dette i postkassen ved fyrhuset. Husk å inkludere adressen deres.

Lei av reklame ? 
Hos Reservasjonsregisteret hos Brønnøysundsregistrene (https://w2.brreg.no/reservasjon/) kan du ved å taste inn ditt personnummer reservere deg mot adressert reklame og telefonsalg. Alle som driver direkte markedsføring plikter å oppdatere sine adresselister mot Reservasjonsregisteret senest tre måneder før listene brukes. Det kan altså gå inntil tre måneder fra du reserverer deg til reklamen har stanset.

Ønsker du å reserve deg mot uadressert reklame kan du kontakte post-i-butikk (f.eks. på Bøler) og motta et klistremerke som kan settes på postkassen.  Klistremerket skal settes på navnelappen og ikke på selve postkassen.  Feilklistring blir fjernet.

Vinterforberedelser
Vinteren nærmer seg med stormskritt og fyringssesongen tar til for fullt. Styret vil derfor minne andelseierne om at radiatorer kan fryse i stykker når kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i en radiator selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst! Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leilighetene under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar.

Brunt vann og dårlig trykk

Pga en lekkasje utenfor borettslaget ble det dessverre brunt vann torsdag 26. november.  Lekkasjen og etterfølgende spyling av rørene førte til at partikler kom inn i vannet.  Det tettet seg i noen av filtrene våre som igjen førte til lavt trykk på vannet i noen oppganger.  Filtrene er selvrensende og trykket på vannet vil normalt komme tilbake etter kort tid.

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

fra styret

Printvennlig versjon