Aktuelt

Rundskriv september 2019

Årlig kontroll av varslings- og slokkeutstyr
Vi minner om årlig kontroll av varslings- og slokkeutstyr i regi av Aktiv Brannvern i samtlige boligandeler 17. og 18. september kl. 17-21.

 Containere og E-bur i borettslaget 23. – 26. september
Det vil bli satt ut containere 23. september til og med 26. september. De som vil rydde opp hjemme og kvitte seg med overflødige eiendeler vil få mulighet til å gjøre dette da. Det vil også settes ut to E-bur ved fyrhuset, som kan benyttes til el-avfall.

Vi minner om at dette også er en god anledning til å få ryddet i sykkelbodene! I slutten av oktober vil det for øvrig bli anledning til å levere sykler man ikke bruker lenger til gjenbruk.

 Rapport fra arborist og felling av trær
Styret har hatt befaring med arborist for å gjennomgå trær og beplantning på borettslagets eiendom. Det er i rapporten gitt tilbakemelding om enkelte trær som er døde, og som bør felles så snart som mulig, så man unngår skade. Styret har i første rekke vedtatt felling i tråd med arboristens anbefaling hva gjelder døde trær, og noe rydding, herunder:

  • Felling av en død furu nedenfor nr. 8, samt felling av et bjørketre for å gjøre plass til sittegruppe
  • Felling av en død selje og en død furu i skråningen ved nr. 16/18
  • Felling av en død furu og to døde grantrær i skråningen ved nr. 30
  • Rydde i beplantning rundt lampen mellom garasjerekken og lekeplassen

Styret tar stilling til øvrige forslag fra arborist angående rydding og felling til våren. Ta kontakt med styret om det er spørsmål til dette, eller forslag til andre tiltak i forhold til beplantning.

 Hold oppgangsvinduene lukket!
Vaktmester går over samtlige oppgangsvinduer på høsten og vedlikeholder disse, og det blir satt på varme i radiatorene i oppgangene. Det er imidlertid et tilbakevendende problem at oppgangsvinduene åpnes og blir stående åpne. Dette forringer kvaliteten på vinduene og medfører varmetap i oppgangene, som går ut over de omkringliggende leilighetene (i tillegg til at man da bruker fyringskostnader til ingen nytte). Vi ber derfor om at samtlige beboere påser at oppgangsvinduene holdes lukket gjennom vinteren.

 Utskifting av styringsanlegg
Det vil i løpet av den nærmeste tiden gjennomføres utskifting av styringsanlegget i borettslaget. Det eksisterende styringsanlegget er utdatert og det er ikke lenger mulig å få tak i reservedeler til dette. Arbeidet må derfor gjennomføres så snart som mulig, og på denne siden av fyringssesongen, slik at vi unngår å bli satt i en situasjon hvor varmen blir borte i løpet av vinteren. Arbeidet vil som nevnt bli gjennomført så snart som mulig, og det gjøres oppmerksom på at dette kan medføre enkelte perioder med brudd i varme til radiatorer. Styret bestreber at avbruddene blir så korte som mulig, slik at beboerne vil påvirkes i minst mulig grad.

Søknad om parkeringsplass
Styret mottar fortløpende søknader om parkeringsplasser fra beboere som ønsker seg dette. For at dette skal skje så smidig som mulig, ber vi om at samtlige merker seg følgende:

  • Det er kun andelseiere som kan søke og få tildelt parkeringsplass
  • Søknad sendes til parkering.ulsrud@gmail.com  
  • I søknaden som sendes styret ber vi om å få oppgitt korrekt navn på vedkommende andelseier som søker, samt telefonnummer og epostadresse vedkommende kan kontaktes på
  • Søker blir satt på venteliste fra det tidspunktet søknaden er mottatt hos styret, og ventetid på parkeringsplass er for tiden ca. to år

Vedlikehold og utskifting av låsekasser til inngangsdører
Vi minner om at andelseier har vedlikeholds- og utskiftingsansvar for låsekasser til inngangsdørene til sin leilighet. Se nærmere informasjon om dette på borettslagets hjemmeside.

Styreleder i permisjon
Styreleder Gina Borgersrud går ut i svangerskapspermisjon i starten av oktober, og blir borte til starten av mars. Nestleder Åshild Johnsen går i perioden inn som fungerende leder og 1. vara Anne Kittelsen går inn i styret som ordinært styremedlem. Det vil ikke bli utbetalt honorar til styreleder i perioden. Honorar til styret for øvrig legges frem for godkjenning i ordinær generalforsamling våren 2020.

Med vennlig hilsen
Styret i Ulsrud borettslag