Aktuelt

Valg 2021-melding fra valgkomiteen

Til andelseiere i Ulsrud borettslag                                                                              

 

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til styret i Ulsrud borettslag.

(brev fra valgkomiteen blir også lagt i alle postkassene)

Har du lyst til å være med i styret i borettslaget eller vil du foreslå noen andre til styret?

Som medlem i styret er du med og sikrer kvaliteten og trivselen i borettslaget. Du får delta i behandlingen av saker som gjelder drift, vedlikehold, velferd, økonomi, prosjekter og mye mer.                                                                                                          

Tre styremedlemmer og tre varamedlemmer er på valg og i tillegg skal det velges ny valgkomite.

 

Styret har bestått av:
Styreleder Gina K. Borgersrud (ikke på valg)

Styremedlem Marianne Solli (ikke på valg)
Styremedlem Elin Amundsen (på valg)
Styremedlem Kim Helene Olsen (på valg)
Styremedlem Roy Torp (på valg)


  1. varamedlem Line Waaler (på valg)
    2. varamedlem Gilbert Gatera (på valg)
    3. varamedlem Frode Spidsberg (på valg)

 

Valgkomiteen har bestått av:
Chiristine Therese Varden (på valg)
Eva Anette Olesdatter Sørhagen (på valg)

Åshild Johnsen (på valg)

Styremedlemmer velges for 2 år, mens varamedlemmer og valgkomite velges for 1 år.

Styret har ca 12 møter i året. Styreverv honoreres etter gjeldende regler.

Det er en fordel hvis styret avspeiler fordelingen i alder og kjønn på beboerne i borettslaget.

Valgkomiteen vil lage innstilling til styret som trykkes i innkallingen til generalforsamlingen.

Forslag til kandidater kan sendes til en av e-post-adressene under, eller bruk svarslippen på brevet vi deler ut i postkassa, og legg i konvolutt i postkassa ved fyrhuset.

 

Christine Therese Varden, ON 16: christine.makeup@gmail.com

Eva Anette Olesdatter Sørhagen, ON 34: evanette@olesdatter.no

Åshild Johnsen, ON 24: ashild@methi.no

 

Frist for forslag til kandidater er onsdag 17. februar.

Valgkomiteen vil kontakte kandidatene som melder seg for en nærmere samtale.

 

Har du spørsmål til valgkomiteen, ta gjerne kontakt med en av oss.

 

Vennlig hilsen

Valgkomiteen