Aktuelt

Valg i Ulsrud borettslag 2020 - meld din interesse og ta kontakt med valgkomiteen

På generalforsamlingen i 2020 er 2 av 5 styremedlemmer på valg. I tillegg skal det velges 3 varamedlemmer til styret og 3 medlemmer til valgkomiteen. Leder og styremedlem velges for 2 år. Varamedlemmer og valgkomiteen velges for ett år av gangen. Styrevervet er honorert.

 Styret har bestått av:
Styreleder Gina K. Borgersrud, permisjon oktober 2019 – mars 2020 (På valg)
Styremedlem Åshild Johnsen, leder oktober 2019 – mars 2020 (Stiller ikke til valg)
Styremedlem Elin Amundsen (Ikke på valg)
Styremedlem Kim Helene Olsen (Ikke på valg)
Styremedlem Roy Torp (Ikke på valg)

1. varamedlem Anne Kittelsen, styremedlem oktober 2019 – mars 2020 (På valg)
2. varamedlem Gilbert Gatera (På valg)
3. varamedlem Margot Tove Kalstad (På valg)

Valgkomiteen har bestått av:
Torleif Werenskiold (På valg)
Kristin Eide (På valg)
Eva Anette Sørhagen (På valg)

Styrets viktigste oppgaver er:
- ivareta vedlikehold av bygningsmassen/uteområder
- inngå avtaler med forretningsfører og andre eksterne leverandører og følge opp   avtalene
- behandle innkomne saker på styremøter
- forberede og gjennomføre generalforsamlinger
- ivareta HMS (helse- miljø og sikkerhet)
- sørge for god økonomistyring og regnskapsførsel
- ivareta daglig drift i borettslaget
- informasjon og kommunikasjon med beboere
- behandle forsikringssaker, godkjenning av overdragelser og bruksoverlating
- følge opp og ivareta sine styreoppgaver

Er du interessert i å stille til valg? Kontakt valgkomiteen om du har spørsmål eller ønsker å melde ditt kandidatur.

Torleif Werenskiold Tlf.: 930 37 664               E-post: torleif.werenskiold@getmail.no
Eva Anette Sørhagen Tlf.: 990 99 444
Kristin Eide Tlf.: 920 20 524

Hilsen
Valgkomiteen