Aktuelt

Viktig info fra Styret april 2020

Generalforsamling utsettes
Grunnet koronaviruset og smittebegrensningstiltak har styret vedtatt å utsette generalforsamlingen som i utgangspunktet var berammet til 6. mai. Ny dato er foreløpig ikke satt. Styret vil vurdere situasjonen fortløpende og informere beboerne underveis. Formell innkalling til generalforsamling sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

Dugnad avlyses - containere settes ut som vanlig
Styret har vedtatt at årets vårdugnad avlyses. Det vil imidlertid bli satt ut containere som vanlig, slik at de som har behov for det kan kvitte seg med overflødige eiendeler.

Containere til ordinært avfall og bur til el-avfall blir satt ut mandag 27. april og tatt inn igjen torsdag 30. april. Vi ber om at alle følger myndighetenes anbefalinger i forhold til smittevern, slik at alle kan benytte seg av dette uten risiko.

Med vennlig hilsen
Styret
Ulsrud borettslag