Aktuelt

Viktig informasjon om generalforsamling 2020

Som kjent ble generalforsamlingen i mai utsatt på ubestemt tid som følge av koronaviruset og smittebegrensningstiltak.

Styret har vurdert situasjonen og de til enhver tid gjeldende smittebegrensningstiltak fortløpende, og har i det lengste forsøkt å få årets generalforsamling avholdt som et fysisk møte som vanlig.

Midlertidig lov om mulighet til å avholde generalforsamling digitalt ble vedtatt i stortinget 19. juni, og fristen for å avholde generalforsamling ble samtidig utsatt til 31. august (ikke 31. oktober, som departementet i utgangspunktet hadde foreslått).

Det var i utgangspunktet ventet at det skulle åpnes for arrangementer for inntil 500 personer fra august, men som de fleste sikkert har fått med seg, har det blitt strammet inn i stedet for å åpnes opp. Styret besluttet derfor i styremøte 10. august at årets generalforsamling vil bli avholdt digitalt i perioden 20. – 31. august.

Vi vil benytte Usbls plattform for digital generalforsamling. 

For å kunne delta i avstemming på sakene på generalforsamlingen, må du ha en bruker på Min side. Dersom du ikke har opprettet bruker, gjør du det via www.usbl.no . Trykk på linken «Min side» og «registrer bruker». Oppgi epost eller telefonnummer registrert hos Usbl (som eier av bolig, eller medlem), og lag et passord. Første gang du logger på Min side får du opp en dialogboks der du må hake av for at du samtykker til elektronisk kommunikasjon. USBL har laget en 'Brukerveiledning digitalt årsmøte for eier' du vil finne under 'Dokumenter og skjema'.

Vi oppfordrer samtlige til å registrere seg, slik at man kan delta på generalforsamlingen.

Skriftlig innkalling med regnskap, årsmelding osv., vil bli sendt ut rundt 20. august. Plattformen vil åpnes for spørsmål og kommentarer samme dag. Vi gjør oppmerksom på at spørsmål til sakene rettes til styret på styret.ulsrud@gmail.com. Etter kommenteringsperioden stenges plattformen en periode før det åpnes for votering. Kommenteringsperioden vil trolig være 20. – 24. august, og voteringsperioden vil trolig være 24. – 31. august. De nærmere tidspunktene vil bli opplyst om i innkallingen.

Det er kun de ordinære sakene som blir behandlet, herunder regnskap, årsmelding, godtgjørelse til styret og valg. De sakene som er meldt inn til styret fra beboerne, vil bli utsatt til neste generalforsamling, enten ordinær eller ekstraordinær.

Vi håper som sagt så mange som mulig tar seg tid til å delta på generalforsamlingen, selv om denne i år ikke blir som vi foretrekker og ønsket. Styret satser på å få til et beboermøte så snart det lar seg gjøre.

Kontakt styret på styret.ulsrud@gmail.com om det er spørsmål til dette.