Styret

Styret kontaktes fortrinnsvis per e-post til Styret.ulsrud@gmail.com.

Man kan også benytte postkassa på fyrhuset vis a vis Olav Nygards veg 34.

Kontakt med styret og/eller vaktmester skal i utgangspunktet kun skje i vanlig arbeidstid. Verken styremedlemmer eller vaktmester har døgnvakt.

Ved akutte situasjoner, som f.eks. lekkasjer og lignende, henvises det til å ta direkte kontakt med aktuelle fagpersoner som rørlegger, elektriker osv. Ved nødssituasjoner, husbråk og lignende, bes man ta kontakt med egnet etat på 110 (Brann), 112 (Politi) eller 113 (Ambulanse).

 

 

Leder

Gina K. Borgersrud

c/o Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS, Pilestredet 296, 0166 Oslo  

936 26 557

Nestleder

Kim Helene Olsen

Ola Nygards veg 53

934 02 356

Styremedlem

Yona Mackenzie-Low

Olav Nygards veg 17

957 08 749

Styremedlem

Marianne Solli

Solbakken 3c

941 54 506

Styremedlem

Frode Spidsberg

Olav Nygards veg 49

913 49 290

1. varamedlem

Espen Fevåg

Olav Nygards veg 13

953 66 221

Vaktmester

Tor Arne Adamsen

Fyrhuset vis a vis Olav Nygards veg 34

957 58 350