Annen praktisk info

Nøkler

Trenger du flere nøkler?


Dersom du trenger flere nøkler til oppgangen, så fås de hos vaktmester (kontortid 1130-1200, eller ring mobil i denne tiden: 957 58 350). En nøkkel koster 340 kroner. Det tas forbehold om skrivefeil og prisendringer.

Nøkkel og lås til egen inngangsdør har andelseier selv ansvaret for.

Låsesmed 

Dersom du har behov for låsesmed, så har borettslaget en avtale med Nordic Security, tlf 67 900 200. 
Minstetakst avtalekunder er kr 1575,- (inkluderer transport 1 t, og arbeid 0.5 timer). 
På hverdager mellom kl. 16:00-20:00 påløper et tillegg på 50 % og 100% tillegg på hverdager mellom kl. 20:00-08:00 og fredag kl.20:00- mandag 08:00. 
Timepris kr. 738,- (tillegg 100% natt og helgedag). 
Deler er ikke inkludert i prisene. Alle priser er inkl. moms. Priser er pr 2015. 
Låsesmed må betales av andelseier.