Annen praktisk info

Avfall

Vi kildesorterer avfallet


Plastemballasje, matavfall og restavfall 

Plastemballasje i blå pose, matavfall i grønn pose og restavfall i en helt vanlig pose. Husk dobbeltknute på posen ! Alle disse tre avfallstypene kastes i søppelhusene. 
Se en kort video om kildesortering av plastemballasje, matavfall og restavfall her


Papir, papp og drikkekartonger 

Legges i papirkontainerne. Se en kort video om kildesortering av papir, papp og kartong her


Glass og metall 

Legges i kontainer for glass og metall. Se en kort video om kildesortering av glass og metall her


Tekstiler, tøy, sko, isopor, og lett knusbart avfall 

Legges i komprimatoren ved fyrhuset. Det som er i god stand kan leveres i tøykontaineren til Fretex. 
Det er ikke tillatt å legge noe ved siden av komprimatoren.

Kontainere vår og høst

Borettslaget setter ut kontainere til avfall og e-bur til el-avfall vår og høst, på begge sider av blokkene. Tidspunkt blir varslet på oppslagstavlene i oppgangene.

Hageavfall 

Legges bak fyrhuset. Juletrær kastes over gjerdet bak fyrhuset.


Følgende må kjøres bort av andelshaverne selv 

Treverk og metallgjenstander som ikke kan knuses av komprimatoren. Møbler, innbo, hvitevarer (komfyrer, kjøleskap, frysebokser). Elektronikk og treverk. Det er ikke tillatt å lagre slikt i kjelleren. Alt dette kan leveres gratis på Grønmo, eller Haraldrud (tidligere Brobekk) gjenbruksstasjoner, Brobekkveien 87. Spesialavfall som maling, lakk, olje, bensin, frysevæsker og lignende må leveres på Grønmo, Brobekk eller bensinstasjoner. Dette er gratis. Det kan avtales med vaktmesteren å få kjørt bort større partier eller få leie kontainer. Dette må betales av borettshaveren.


Flere videoer om kildesortering finner du her
Denne informasjonen finnes også i husordensreglene.