Regler

Reglement for ladeplasser

Reglement for bruk av borettslagets ladestasjoner for el-biler


Borettslaget har per idag to ladestasjoner for lading av el-biler plassert ved trafostasjonen vis á vis Olav Nygards veg 11.

Du finner mer info om disse, samt registrering og tilgang under fanen "Parkering" over.

Ved godkjenning av tilgang til borettslagets ladestasjoner vil brukere også automatisk akseptere borettslagets reglement for bruk av ladestasjonene. Dette reglementet vil vedlegges bekreftelsen på tilgang og er som følger:

Reglement for ladeplasser:

§ 1. Bruker av ladeplass må selv inngå avtale med borettslagets leverandør av betalingsløsning og er selv ansvarlig i denne forbindelse.

§ 2. Betaling for bruk av ladeplassene skal dekke kostnader til betalingsløsning, opprettelse og vedlikehold av ladeplassene samt andre eventuelle kostnader forbundet med disse.

§ 3. Abonnementet på lading er personlig og kan ikke lånes ut til andre beboere eller utenforstående. 

§ 4. Borettslagets ladeplasser er kun tilgjengelige for andelseiere i Ulsrud borettslag.

§ 5. Borettslagets ladeplasser skal kun benyttes til lading av el-bil og skal ikke benyttes til parkering.

§ 6. For å sikre at alle registrerte brukere får anledning til å lade, er lading tidsbegrenset til maks 4,5 timer per lading.

§ 7. Bruker av ladeplassene er klar over at styret kan iverksette borttauing dersom bil ikke fjernes etter endt lading eller reglementet for ladeplassene på annen måte ikke overholdes.

§ 8. Bruker vil holdes erstatningsansvarlig ved skade på ladeplass og medfølgende utstyr.

§ 9. Styret har anledning til å endre priser, ladetid og andre forhold knyttet til ladeplassene.

§ 10. For øvrig gjelder borettslagets vedtekter og husordensregler.