Parkering

Lading el-bil

Borettslaget har per idag to ladestasjoner for lading av el-biler plassert ved trafostasjonen vis á vis Olav Nygards veg 11.


Registrering og tilgang

For å kunne benytte borettslagets ladestasjoner må man opprette en brukerkonto på www.ladeinorge.no med sitt telefonnummer. Her må man også legge inn et bankkort eller kredittkort for betaling av lading.

Ladestasjonene er forbeholdt borettslagets andelseiere. Ladestasjonene kan ikke benyttes før styret har avklart at du er registrert som andelseier i borettslaget. Etter registrering på ladeinorge.no må du derfor sende en e-post til parkering.ulsrud@gmail.com  med info om ditt navn, at du er andelseier i borettslaget og oppgi det telefonnummeret du benyttet ved registreringen. Styret vil deretter sende deg en bekreftelse på at du har fått tilgang til ladestasjonene.

Ved godkjenning av tilgang til borettslagets ladestasjoner vil brukere også automatisk akseptere borettslagets reglement for bruk av ladestasjonene. Dette reglementet vil vedlegges bekreftelsen på tilgang og er som følger:

Reglement for ladeplasser:

§ 1. Bruker av ladeplass må selv inngå avtale med borettslagets leverandør av betalingsløsning og er selv ansvarlig i denne forbindelse.

§ 2. Betaling for bruk av ladeplassene skal dekke kostnader til betalingsløsning, opprettelse og vedlikehold av ladeplassene samt andre eventuelle kostnader forbundet med disse.

§ 3. Abonnementet på lading er personlig og kan ikke lånes ut til andre beboere eller utenforstående. 

§ 4. Borettslagets ladeplasser er kun tilgjengelige for andelseiere i Ulsrud borettslag.

§ 5. Borettslagets ladeplasser skal kun benyttes til lading av el-bil og skal ikke benyttes til parkering.

§ 6. For å sikre at alle registrerte brukere får anledning til å lade, er lading tidsbegrenset til maks 4,5 timer per lading.

§ 7. Bruker av ladeplassene er klar over at styret kan iverksette borttauing dersom bil ikke fjernes etter endt lading eller reglementet for ladeplassene på annen måte ikke overholdes.

§ 8. Bruker vil holdes erstatningsansvarlig ved skade på ladeplass og medfølgende utstyr.

§ 9. Styret har anledning til å endre priser, ladetid og andre forhold knyttet til ladeplassene.

§ 10. For øvrig gjelder borettslagets vedtekter og husordensregler.

 

Starte lading

Når du er registrert hos ladeinorge.no og har fått tilgang fra styret, kan du starte lading enten SMS ved å sende kodeordet på ladeboksen til nr. 59 44 00 63 eller direkte via ladeinorge.no (krever at du er innlogget).

Effekten i hver enkelt ladestasjon innebærer at det tar ca. 3,5 timer å lade en e-golf som er helt tom.

Maksimal ladetid per ladestasjon er p.t. begrenset til 4,5 timer.

Pris per kW er p.t. kr. 4,50.

Det tas forbehold om endringer og skrivefeil.

Et beløp tilsvarende hvor mye du har ladet blir automatisk trukket fra ditt bankkort/kredittkort når du avsluttet ladingen og har koblet deg fra ladestasjonen.

Du kan benytte RFID brikke/kort (f.eks. Elbilforeningens ladebrikke), men dette må først knyttes opp til din konto på ladeinorge.no. Info om dette finner du på ladeinorge.no. Har du allerede bruker på ladeinorge.no med tilknyttet brikke, skal denne fungere fint på denne ladestasjonen.

Har du spørsmål eller har behov for hjelp til tjenesten, kan du kontakte LadeiNorge på tlf 32 06 77 00 eller sende en epost til support@ladeinorge.no.