Vedlikehold

Jordfeilvarslerne begynner å svikte

Jordfeilvarslerne installert i leilighetene begynner å bli gamle og defekte. Man kan velge å erstatte jordfeilvarsleren med en ny jordfeilvarsler eller installere jordfeilbrytere istedenfor jordfeilvarlser. Alternativene er listet opp under. Det er beboernes eget ansvar å vedlikeholde det elektriske anlegget.

Alternativ 1 
Å erstatte den gamle jordfeilvarsleren med en ny jordfeilvarsler. Denne løsningen anbefales ikke da strømmen ikke brytes ved jordfeil og dermed er ikke sikkerheten ivaretatt.

Alternativ 2 
Installer en jordfeilbryter (100 mA) foran hele det elektriske anlegget. Denne løsningen anbefales ikke fordi da brytes strømmen til hele det elektriske anlegget bl.a. kjøleskap og fryser hvis det oppstår en jordfeil på en annen kurs i leiligheten. Det er ikke hyggelig å komme hjem fra ferie til et kjøleskap eller fryser som har hatt stått uten strøm i noen uker.

Alternativ 3 
Installere en jordfeilbryter på hver kurs (30 mA). Styret anbefaler denne løsningen fordi da brytes kun strømmen på den kursen der det er oppstått en jordfeil. Styret anbefaler denne løsningen fordi den ivaretar beboerenes sikkerhet.