Vedlikehold

Vinduer som ikke lar seg lukke

Hvis vinduene ikke lar seg lukke, kan det være fordi de har stått åpne over lenger tid. For å få lukket dem igjen kan man forsøke følgende: Smør litt olje (f.eks. symaskinolje) på de låsestengene som ved lukking trenger inn i vinduskarmen. Deretter forsøk å lukke vinduet. Du må regne med å bruke endel krefter. Hvis du får lukket vinduet, så la det stå lukket i 2 uker slik at karmen får satt seg. 

Bytte av badevindu.

Ved behov for nytt badevindu, kontakt Sentrum Bygg ved Magne Harald Sandvoll som kjenner til hvilken type vindu det er. 

Epost:  mhs@sentrumbygg.no

Tlf: 23 17 74 03