Parkering og lading av el-bil

Søknad om parkeringsplass, lading av el-bil (se link under) og Ulsrud Garasjelag (se link under)


Borettslaget disponerer flere parkeringsplasser som kan leies ut til andelseiere. Borettslaget tilbyr også lading av el-bil (se link under).

Man kan søke om fast parkeringplass på de nummererte plassene utenfor blokkene. Garasjeplass må avklares direkte med Ulsrud Garasjelag (se link under)

Søknad med navn, adresse og telefonnummer kan sendes til Parkering.ulsrud@gmail.com eller legges i postkassa ved fyrhuset vis a vis Olav Nygards veg 34. Husk å notere dato på søknaden.

Det er kun tillatt med én parkeringsplass per andel. Pris er 750 kroner pr. år. I tillegg kommer et engangsgebyr på 625 kroner når man tildeles parkeringsplass. Å bytte parkeringsplass koster 625 kroner. Det tas forbehold om skrivefeil og prisendringer.

Styret gir hver høst beskjed til de som står på søknadsliste for parkeringsplass om hvilken "plass i køen" de har. For å gi en indikasjon på ventetiden for parkeringsplass kan vi opplyse at ca. 8 parkeringsplasser blir ledige hvert år.

Feilparkering: 

Styret oppfordrer beboere som opplever dette å ringe til Aker P-drift og bestille borttauing av bilen: 
I tidsrommet 0900-1600 bruk telefonnummer 22 16 70 80, 
og i tidsrommet 1600-2330 bruk telefonnummer 982 58 080. 
Eller man kan finne ut hvem som eier bilen og selv kontakte vedkommende. Få eierinfo om bilen fra Vegvesenet: 
Send sms med teksten REGNR etterfulgt av registreringsnummeret på bilen til telefonnummer 2282 (koster kr 3,-).