Annen praktisk info

Navneskilt

Det pliktes å ha skilt på ringetablå, postkasse og dør. Skiltene på ringetablå og postkasse må være i korrekt utforming.


Ringetablå, postkasse og dør.

Gratis navnelapp for ringetablå og postkasse fåes hos vaktmester: Legg en kort beskjed om ønsket navn på navnelappen i postkassen ved fyrhuset. Det er maksimalt plass til to linjer på ringetablåskiltet og maksimalt tre linjer på postkasseskiltet. Husk å inkludere din adresse. Bruk gjerne dette skjemaet

Navneskilt til dør inn til leilighet: Dette må andelseier ordne selv.