Vedlikehold

Markise

Det er 3 mønstre å velge mellom: beige 0407-52 , brun beige 0926 og beige rød 0641-84 .

Vår kontakt hos Markisemannen er Lasse Thorsen lasse@markisemannen.no tlf. 455 07 768. 
Spør etter borettslagets rabatter når du bestiller.
Man kan velge andre leverandører dersom de har mønstrene beskrevet over.