Annen praktisk info

Vaktmester

Tor Arne Adamsen er borettslagets fast ansatte vaktmester.


Tor Arne Adamsen er vaktmester og i arbeidstida treffes han på tlf. 22 26 49 24 og mobiltlf. 95 75 83 50. Beskjeder skal helst gis skriftlig og legges i postkassa på fyrhuset vis a vis Olav Nygards veg 34 eller pr e-post til ulsrudbrl@getmail.no.

Vaktmesterens kontortid er fra 11.30-12.00. Styret ber om at borettshaveren ikke sprer sine henvendelser utover hele dagen om saker som ikke haster. Vaktmesteren stanses ofte midt i abeidet med henvendelser om småsaker som kan vente. Slike saker bør kunne tas enten over telefonsvarer eller skriftlig.

Vaktmesteren skal som utgangspunkt kun utføre oppgaver i fellesareal. Du som eier eller beboer må selv ordne opp i eventuelle problemer eller utfordringer inne i egen leilighet.