Melding om skade

Dersom det oppstår skader (lekkasje, bygningsskader o.l.) som trenger rask utbedring, skal det straks gis melding til vaktmesteren.


Ved skader som du mener er borettslagets ansvar, må du dokumentere skaden og ta kontakt med styret. Haster det å få reparert skaden, f.eks. ved vannlekkasje, har du plikt til å begrense skadeomfanget, f.eks. ved å ringe en rørlegger. Gjelder det skade i leiligheten som kan ha betydning for andre leiligheter og/eller fellesareal, skal vaktmester varsles.

Tor Arne Adamsen er vaktmester, og i arbeidstiden treffes han på tlf 22 26 49 24 og mobil 95 75 83 50. Vaktmesterens kontortid er fra kl 11.30-12.00.

Utenfor vaktmesterens arbeidstid har Coor Eiendomsdrift en vakttelefon, mobil 95 16 71 92. De bistår også når vaktmester har ferie eller har annet fravær.

Styret vurderer i etterhånd om tilkalling på borettslagets regning var nødvendig. Verken styremedlemmer eller vaktmester har døgnvakt. Klager til styret skal alltid gis skriftlig.

Melding kan gis til et styremedlem, men husk at virkelige kriser skal meldes til politi 02800 (eller for nød 112), brannvesen 110 og ambulanse 113.