Aktuelt

Rundskriv 2 april 2021

Gjennomføring av generalforsamling 2021

Styret har som tidligere nevnt vedtatt at generalforsamlingen 2021 avholdes digitalt på «Min side» via Usbl.

Høringsperiode (med rom for kommentarer og spørsmål):

06.05.2021, kl. 10:00 – 11.05.2021, kl. 10:00

Avstemningsperiode:

11.05.2021, kl. 18:00 – 14.05.2021, kl. 20:00

Veiledning for registrering og bruk av «Min side» følger med innkallingen til generalforsamlingen.

Vi ber om at spørsmål til styret i forbindelse med generalforsamlingen sendes på epost styret.ulsrud@gmail.com eller ved lapp i styrepostkassen ved fyrhuset, slik at vi får fulgt opp disse best mulig. Svar fra styret på spørsmålene som kommer inn og anses av interesse for samtlige, vil bli publisert i det digitale møtet. 

Avstemning kan kun gjøres digitalt. Dette for å sikre at stemmetallet blir korrekt. Styret tilbyr support til avstemning til de som ønsker dette i styrerommet i Olav Nygards veg 20 onsdag 12. mai, kl. 18:00-19:00.

Minner om containere i uke 19!

Vi minner om at det blir satt ut containere i uke 19. Containere til blandet avfall plasseres på samme sted som i fjor, og container til farlig avfall og el-avfall plasseres ved fyrhuset. 

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag