Aktuelt

Rundskriv 2013

Radiatorer og vinduer 
Vinteren er her og fyringssesongen har startet for fullt. Styret vil derfor minne andelseierne om at radiatorer kan fryse i stykker når kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i en radiator selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst! Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leilighetene under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar. 
 

Oppgangsdører og vinduer 
La ikke vinduene i oppgangen stå lenge oppe. De blir etter en stund vanskelige å få lukket og det er heller ingen grunn til å fyre for kråkene. Vi ser ofte at dører til oppgangene står åpne. Vi ønsker ikke uvedkommende inn i oppgangene og henstiller herved til at dørene holdes lukket. 
 

Fett i avløpsrørene 
Ikke hell ut fett i avløpet da det fører til at avløpsrørene går tette. Over tid vil dette tette rørene. La fettet kjøle seg ned, hell det så i for eksempel en melkekartong og kast det med restavfallet. 
 

Dørskilt 
Vi har minnet om dette mange ganger tidligere, men ser at det fremdeles er mange dører rundt om uten navn. Refererer forøvrig til borettslaget vedtekter 5-1 punkt 8 : “Andelseier har plikt til å sette opp og vedlikeholde navneskilt på leilighetens entredør, postkasse og ringetablå. Ved utleie av leiligheten skal også leietakers navneskilt settes opp på entreedør”. 
 

Merking av postkasser og ringeklokker 
Skjemaer for dette er delt ut i høst i de oppgangene som merkingen var mest mangelfull. Vi har hatt noe respons, men oppfordrer alle til å sjekke. Kontakt vår vaktmester eller finn skjemaet på vår nettside. 
 

Årlig befaring av Norsk Brannvern 
Hver høst besøker Norsk Brannvern hver enkelt beboer for å foreta en kartlegging av brannsikkerheten, teste røykvarslere og sjekke brannslukningsapparatet samt utføre enkelte kontroller. I høst var det flere beboere som ikke fikk denne kontrollen da de ikke var hjemme verken den oppsatte dagen eller oppfølgingsdagen. Kontrollen er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er derfor viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. 
 

Bøtter til matavfall 
For en stund tilbake distribuerte vi bøtter til matavfall til alle boenheter. Vi har flere stående. De som ikke har en slik bøtte, kan legge en lapp i postkassen ved fyrhuset så leverer vi en til deg. 
 

Opparbeidelse av nye parkeringsplasser 
Det er opparbeidet to nye parkeringsplasser utenfor ON 32. Disse er delt ut til de som stod øverst på søknadslisten. Styret jobber kontinuerlig med å finne egnede areal for ytterligere parkeringsplasser. 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen 
Styret

Printvennlig versjon