Aktuelt

Rundskriv desember 2020

 

Ny renholdstjeneste fra 1. mars 2021

Styret har akseptert tilbud fra Alliansen Renhold angående renhold av oppganger og andre fellesarealer i borettslaget. Dette gir en stor reduksjon i årlig renholdskostnad. Ny renholder starter opp 01.03.2021, og vi vil komme nærmere tilbake med praktisk informasjon omkring dette når det nærmer seg.

Prosjektering av ny kollektiv avtale som inkluderer internett

Styret mottar stadig henvendelser fra nye andelseiere som lurer på om det er vurdert å innta internett i kollektivavtalen i borettslaget, herunder at det dekkes av felleskostnadene. Som kjent er dagens løsning at borettslaget har kollektivavtale med Telia (tidligere Get) på TV, mens internett betales av den enkelte, enten via Telia eller Lynet. En kollektivavtale som inkluderer både TV og internett vil være en rimeligere løsning for den enkelte (som i dag har begge tjenester), men det vil jo da også påvirke felleskostnadene og gjøre det dyrere for de som i dag ikke har internett.

Styret undersøker ulike løsninger og priser på kollektivavtaler på TV og internett, og vil vurdere å legge dette frem for generalforsamlingen for vedtakelse ved neste anledning. Vi ønsker i den forbindelse beboernes innspill på om dette er noe man ønsker.

Regler for utleie

Styret mottar tidvis spørsmål og kommentarer til utleieforhold i borettslaget. Regler for utleie reguleres av borettslagets vedtekter punkt 4-2. Andelseiere som har bodd i leiligheten sin i ett av de siste to år har uten nærmere begrunnelse anledning til å leie ut leiligheten for inntil tre år. Dersom det foreligger midlertidig brukshindring (arbeid, utdanning, sykdom ol.) har man anledning til å leie ut mens hindringen foreligger. I alle tilfeller skal leietaker godkjennes av styret, og andelseiere som ønsker å leie derfor søke styret i forkant.

Fuglemating fra leilighet

Det er observert at enkelte mater fugler fra vindusbrett på kjøkkenet. Dette må for all del unngås, da fuglematen kan falle ned på bakken og tiltrekke seg skadedyr til bygningsmassen. Vi ber om at mating av fugler gjøres på egnet område borte fra bygningsmassen.

Radiatorer og vinduer

Vi minner om at radiatorer kan fryse når kulda setter inn. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i radiatoren selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorer forsterker kuldevirkningen og er ikke tillatt. Dersom en radiator sprekker kan det også medføre store lekkasjer som skader både din egen og andre leiligheter. Slike reparasjoner og utskiftinger er andelseiers ansvar og kan bli en kostbar affære dersom det forsømmes.

Vinduer og oppgangsdører skal holdes lukket

Husk å holde vinduer i oppgangene og i vaskerom lukket. Hvis det må luftes, så husk å lukke dem etterpå. Også oppgangsdørene skal holdes lukket. Både av hensyn til å unngå uvedkommende mennesker og skadedyr.

Vi ønsker alle en god adventstid og riktig god jul! Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag