Aktuelt

Rundskriv februar 2021

 

Nye ladestasjoner til felles bruk

Styret har nylig vedtatt å installere to nye ladepunkter ved siden av de eksiterende til felles bruk. De to eksisterende punktene brukes i stadig større grad, og det er forventet at bruken kun vil øke. Vi håper derfor at to nye punkter vil komme godt med, og være til nytte og glede både for eksisterende og nye brukere. Etablering vil sannsynligvis skje i slutten av februar/starten av mars.

 

Bruk av avfallspunktene

I utgangspunktet er kapasiteten ved molokene langt større enn de tidligere søppeltårnene, men styret opplever at det den siste tiden er langt mer avfall enn vanlig. Dette skyldes sannsynligvis at vi alle holder oss mer hjemme og at det mer hjemlevering av varer. Vi anmoder om at dersom det er fullt på avfallspunktet man i utgangspunktet hadde tenkt å kaste søppelet, så gå videre til neste. Dersom man forsøker å presse søppel opp i en molok som er fylt opp, så kan det medføre at trommelen går ut av funksjon når lokket blir presset ned. Under alle omstendigheter må ikke søppelet settes igjen ved siden av molokene, da dette tiltrekker skadedyr.

 

Maling av trappeoppganger

Det er vedtatt malingsvedlikehold i oppgangene. I første rekke er det fem oppganger som blir malt fra 2. etasje og ned (det er her det er størst slitasje), dette vil bli gjennomført i løpet av sen vinter/tidlig vår 2021. Videre er det planlagt å male åtte fulle oppganger, dette vil etter planen bli gjennomført senhøsten/vinter 2021. Oppgangene det gjelder vil bli varslet i forkant ved oppslag.

 

Vær varsom ved frakting av gjenstander opp og ned i trappeoppganger!

I forbindelse med punktet over minner vi om å være varsomme når det flyttes gjenstander opp og ned i oppgangene, slik at vi får minst mulig slitasje på veggene.

 

Nøkler til oppgangsdører bestilles hos vaktmester

Vi erfarte nylig at en nøkkel hadde knekt i låsen i en av oppgangsdørene. Det viste seg at dette var en kopinøkkel, og ikke systemnøkkel bestilt og levert av borettslaget. Borettslaget har et system med originale nøkler, som heller ikke sliter i like stor grad på låsene. Vi ber derfor om at alle nøkler bestilles hos vaktmester som opplyst på hjemmesiden, slik at vi unngår ytterligere skader på borettslagets låsesylindre.  

Status parkering

Det er per i dag 23 på venteliste på parkeringsplass, 5 på bytteliste og 32 brukere av ladestasjonene.

Ta kontakt med styret på styret.ulsrud@gmail.com om det skulle være noe.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag