Aktuelt

Rundskriv juni 2020

Generalforsamling 2020
Som tidligere informert ble generalforsamlingen utsatt på ubestemt tid som følge av koronaviruset og smittebegrensningstiltak.

Styret har vurdert situasjonen og de til enhver tid gjeldende smittebegrensningstiltak fortløpende. Per i dag er det tillatt med samlinger på inntil 50 personer, og fra 15. juni er det tillatt samlinger med inntil 200 personer. Det er antydet at det fra august vil bli tillatt samlinger med inntil 500 personer.

Det har frem til 27. mai vært anledning til å avholde generalforsamling digitalt, noe som etter all sannsynlighet også videreføres i ny forskrift om kort tid. Etter styrets syn er det ønskelig å avholde generalforsamlingen i et fysisk møte. Frist for å avholde generalforsamling er etter borettslagsloven utgangen av juni. Denne fristen er av regjeringen foreslått utsatt til 31. oktober, og det antas at dette blir vedtatt. Generalforsamlingen vil derfor etter all sannsynlighet gjennomføres på sensommeren/tidlig høst.

 

Til våre hundeeiere
Vi minner om borettslagets regler om dyrehold:

Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Dyr må ikke luftes på borettslagets områder, så som lekeplasser fellesområder, og ikke tas med i kjellerganger og vaskeri.

Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

 

Grilling
Vi minner om at bare elektrisk grill er tillatt å bruke på balkongene.
Kullgriller er tillatt på fellesarealer, men det bes om at det utøves varsomhet i forhold til brannfare og at det tas hensyn til naboer.

 

Henvendelser til styret – kom med det!
Styret anmoder om at beboerne kontakter styret dersom det skulle være noe; konkrete saker eller forespørsler, løse tanker eller ideer. Styret tar i mot henvendelser fra beboerne gjennom hele året, man trenger ikke vente til generalforsamlingen med å komme med dette.

Dersom styret vurderer at en sak eller forslag etter forholdene må vedtas i generalforsamling, henvises saken dit.

 

Kontakt styret på styret.ulsrud@gmail.com om det skulle være noe.

Med vennlig hilsen
Styret
Ulsrud borettslag