Aktuelt

Rundskriv mars 2020

Nytt avfallssystem
Gjennomføring av nytt avfallssystem ble ferdigstilt november 2019. Styret er godt fornøyd med resultatet, og håper at dette vil bli en god løsning for borettslaget fremover. Det har vært få tilbakemeldinger til styret i forbindelse med dette. I tråd med diskusjoner på generalforsamling 2019 ønsker styret imidlertid å minne om at dersom noen opplever utfordringer eller har spørsmål i tilknytning til det nye avfallssystemet, så ber vi om at du eller dere tar kontakt med styret på styret.ulsrud@gmail.com.

 Søppelkasser
I forbindelse med at styret informerte om tidspunkt for generalforsamling og frist for saker fra beboerne, har styret mottatt flere henvendelser fra beboere som ønsker at det vurderes flere små søppelkasser som kan henges opp rundt i borettslaget. Styret syns dette var gode forslag, og vil bestille noen søppelkasser som henges opp i borettslaget. Trolig blir dette søppelkasser med lokk, slik at man unngår at skjærer drar opp søppelet.

 Tøyinnsamlingsboks fra Fretex
Styret ble i vinter kontaktet av Fretex, som ønsket å få vurdert om det var plass til tøyinnsamlingsboks i borettslaget. Styret har vurdert at det er plass til en slik tøyinnsamlingsboks ved fyrhuset, etter at papircontaineren som sto der tidligere har blitt fjernet. Etter styrets syn er dette også et positivt tiltak å få en slik tøyinnsamlingsmulighet så nært.

 Parkeringsplasser – venteliste og oppsigelse
Det har vært en god del eierskifter i borettslaget de siste månedene, noe som har gjort at man har fått frigjort flere parkeringsplasser og fordelt disse til de som har stått øverst på ventelisten. Det er pt. 16 stk. på venteliste. Vi minner om at ved salg av andelen, må andelseier selv melde fra til styret på parkering.ulsrud@gmail.com med oppsigelse av parkeringsplass. Oppsigelsestiden er en måned.

 Koronavirus og smittebegrensingstiltak
Det er en svært spesiell situasjon vi opplever i disse dager. Som informert om har styret satt ut håndsåpe i vaskeriene, og oppfordrer til at alle er ekstra nøye med hygienen i fellesvaskeriene. Vi har vært i kontakt med renholdsbyrået som vasker bl.a. trappeoppgangene, og de har bekreftet at de vil ha et ekstra fokus på overflater, håndtak mv. i tiden fremover. 

Styret ber om at foreldre påser at lekeplassene ikke blir et samlingssted for barna i denne perioden, men at man forsøker å holde seg til myndighetenes råd om å holde avstand til hverandre.

Styret vil takke for alle henvendelser som har kommet inn fra beboerne i forbindelse med dette, og også for engasjementet som vises i egne initiativ når det gjelder vask av gelender i trappeoppganger og også de som har tatt kontaktet styret for å stille seg til rådighet dersom noen har behov for bistand med handling eller lignende!

Som kjent er generalforsamlingen berammet til 6. mai. Vi vet på nåværende tidspunkt ikke noe om hvordan situasjonen utvikler seg, men det er høy sannsynlighet for at generalforsamlingen må utsettes. Dette vil styret ta stilling til i styremøtet i april, og beboerne vil selvfølgelig få informasjon om dette fortløpende. Formell innkalling til generalforsamling sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

Med vennlig hilsen

Styret i Ulsrud borettslag