Aktuelt

Rundskriv november 2020

Gjennomført brannkontroll

Aktiv Brannvern gjennomførte kontroll av brannslokkingsapparater 22. september og 13. oktober. På grunn av pandemien, ble det ikke gjennomført kontroll av røykvarslere inne i leilighetene og beboerne måtte selv sette ut brannslokkingsapparatene i oppgangen. Vi håper at situasjonen neste år er normalisert og at kontrollen da kan gjennomføres på vanlig måte.

Rydding av sykkelboder

Det ble, som varslet i rundskriv i september og ved oppslag i oppgangene, gjennomført rydding av sykkelbodene 5. november. Det ble da ryddet i 18 boder, og de resterende 12 bodene tas tirsdag 24. november. Syklene blir overlevert til Re:Sykkel, som oppbevarer syklene i to uker før de restaureres og gis nytt liv.

Julegrantenning 29. november

Det inviteres til julegrantenning søndag 29. november kl. 16:30. Bøler og Nøklevann musikkorps kommer for å spille, og det blir også en markering av vaktmesters 25 års jubileum i Ulsrud borettslag.

Vi håper julemusikk og julegrantenning kan være et hyggelig innslag i den krevende tiden vi står i!

Beplantning utenfor Olav Nygards veg 8

Vaktmester plantet i høst skråningen utenfor Olav Nygards veg 8. Styret er godt fornøyd med resultatet, og har også mottatt mange positive tilbakemeldinger på dette.

Utleie av vaktmesterleiligheten

Vaktmester har flyttet fra borettslaget, og vaktmesterleiligheten som eies av borettslaget, ble etter dette leid ut fra 01.08.2020. Leiligheten blir leid ut til markedspris.

Radiatorer og vinduer

Vi minner om at radiatorer kan fryse når kulda setter inn. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i radiatoren selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorer forsterker kuldevirkningen og er ikke tillatt. Dersom en radiator sprekker kan det også medføre store lekkasjer som skader både din egen og andre leiligheter. Slike reparasjoner og utskiftinger er andelseiers ansvar og kan bli en kostbar affære dersom det forsømmes.

Vinduer og oppgangsdører skal holdes lukket

Husk å holde vinduer i oppgangene og i vaskerom lukket. Hvis det må luftes, så husk å lukke dem etterpå. Også oppgangsdørene skal holdes lukket. Både av hensyn til å unngå uvedkommende mennesker og skadedyr.

Tidspunkter for oppussingsarbeid mv.

Vi minner om borettslagets husordensregler punkt 1 for støyende arbeid:

Støyende arbeid (boring, hamring, oppussing og lignende) skal ikke utføres mellom kl 20.00 til 07.00 på hverdager. På lørdag kan slikt arbeid kun utføres mellom kl 10.00 og 17.00. Støyende arbeid skal ikke forekomme på søndag og helligdager.

Ta kontakt styret på styret.ulsrud@gmail.com om det skulle være noe.

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag