Aktuelt

Rundskriv nr. 3 - 2007

Nye vasketider

Styret har gått til anskaffelse av nye vasketavler som dekker de tre vaskeperiodene som generalforsamlingen 2006 vedtok. Disse er nå montert i alle vaskerier, så heretter må beboerne rette seg etter de nye periodene. Dagen er nå delt inn i følgende tre perioder:

kl. 08:00 – 12:00, 12:00 – 16:00 og 16:00 – 20:00. Det er fremdeles ulovlig å vaske på lørdager og søndager.

Vi vil samtidig henstille til alle om at de setter vaskelåsen sin ned på parkering, dersom ikke en ny vasketid rekvireres umiddelbart etter vask. Når låsen ikke flyttes, vil ikke andre få mulighet til å benytte denne vasketiden.

Nye priser på hovednøkler

Beboere som har mistet eller fått ødelagt sine hovednøkler til inngangs- og kjellerdør kan fremdeles få kjøpt nye hos vaktmesteren. Men prisene har steget litt, så nå koster de kr. 140,- pr. stk.

Navneskilt på entrédør, postkasse og ringetablå

Generalforsamlingen 2006 vedtok et nytt punkt i borettslagets vedtekter pkt. 5 –1 med følgende tekst: ”Andelseier har plikt til å sette opp og vedlikeholde navneskilt på leilighetens entrédør, postkasse og ringetablå. Ved utleie av leiligheten skal også leietakers navnskilt settes opp på entrédør” .

Skilt på ringetablå og postkasse må være i korrekt utforming. Andelseiere som trenger skilt kan få bestillingskjema med priser etc. hos vaktmesteren. (eller på internett : www.ulsrud-brl.no, klikk på

”Å bo her”). Vaktmesteren vil også være behjelpelig med å montere skiltet på ringetablået.

Vifter på taket

Som følge av generalforsamlingsvedtak, er tidspunktet for neddemping til nattnivå flyttet fra

kl. 23:00 til kl. 22:00.

Røyking på balkongene

Et forslag på generalforsamlingen 2006 om å innføre røykeforbud på balkongene etter

kl. 23:00 fordi røyken siger inn på soverommet, ble ikke vedtatt. Men styret lovet å anmode beboerne om ikke å røyke på balkongene. Dette gjøres herved. Det kan være naboer med allergi eller som føler ubehag ved å få røyken inn på soverommet.

Varmekabler på badene våre

I rundskriv nr. 1 – 2007 informerte styret om vanskeligheter med å få entreprenøren til fremdeles å reparere defekte varmekabler kostnadsfritt. I den anledning tok styret kontakt med USBLs advokatkontor for å få en juridisk vurdering av dette. Svaret er nå kommet og advokatene råder borettslaget til ikke å gå videre med denne saken med tanke på eventuelle rettslige skritt. Det har nå gått nærmere 10 år siden baderomsutbedringen og alle reklamasjonsfrister er for lengst utløpt. De mener at det nå må gjøres gjeldende de vanlige vedlikeholdsreglene som er nedfelt i borettslagets vedtekter. Styret har tatt dette til etterretning.

Dette betyr at andelseiere som ikke har fått utbedret sine defekte varmekabler, må selv dekke kostnadene til utbedringen.

Internettsider

Borettslaget har fått internettsider: www.ulsrud-brl.no. Meningen med sidene er at man skal kunne finne svar på spørsmål som ofte dukker opp. Blant annet om leie av selskapslokaler, skjema for bestilling av skilt til ringetablå, postkasse og dør. All informasjon som ligger på internett har tidligere blitt distribuert via rundskriv. Rundskriv vil også i fremtiden bli levert i papirform, og vil i tillegg bli lagt ut på internett.

 

 

Med vennlig hilsen fra STYRET

Printvennlig versjon