Aktuelt

Rundskriv nr. 1 - 2008

De fleste av oss har vel fått med seg at det har pågått en del arbeider gjennom våren og sommeren i borettslaget vårt.

 

Her følger en oppsummering av arbeidene som er gjennomført:

 

Vinduer

I henhold til anbefalinger fra borettslagets vedlikeholdsplan (BEVARPLANEN) er samtlige av borettsslagets vinduer nå malt utvendig. Sålebenkene under vinduene har fått nye beslag for å unngå forvitring og kuldesprengning.

 

Felling av trær

Det er felt trær og gjort en del rydding av busker og kratt ved oppgangene 28 – 34 samt ved blokkene langs Ringveien, nærmere bestemt langs de tre nederste blokkene.

 

Steinlegging

Plenområdet i kroken utenfor oppgang 30 er nå belagt med steinheller. Dette fordi plenen der aldri ble pen.

 

Lekeplass

Lekeplassen utenfor samme oppgang er totalrestaurert.

Ny fartsdump er laget ved gavlveggen i øvre blokk ved fyrhuset.

Fyrhuset

BEVARPLANEN anbefalte også at fyrhuset burde males. Dette er nå gjort. Samtidig ble også flaggstengene malt.

 

ANDRE SAKER

Vannproblemer

I midten av juli drev kommunen med vedlikehold av vannledning i området. Dette var ikke varslet på forhånd. Vår vaktmestervikar gjennomgikk noen hektiske timer da vannet i hele borettslaget ble borte. Da vannet kom tilbake igjen var det med så høyt trykk at dette også medførte en del komplikasjoner for oss. Men nå er alt utbedret

HMS-tilsyn fra Brann –og redningsetaten

Denne ble gjennomført 9.juni, uten at vi fikk noen bemerkninger eller pålegg. Dette fordi styret la frem plan for utskiftning og bestilling av ståldører i kjellerne.

Jordfeilvarslere/jordfeilbrytere i leilighetene

Disse begynner å bli gamle og mange vil etter hvert bli defekte. Styret anbefaler derfor å installere en jordfeilbryter på hver kurs (antall sikringer i sikringsskapet angir antall kurser) istedenfor å skifte ut jordfeilvarsleren. Denne løsningen er mye sikrere enn den løsningen vi har i dag med jordfeilvarsler.

Vedlikehold av det elektriske anlegget i leilighetene er beboernes ansvar.

 

PLANLAGTE ARBEIDER

Utskifting av ståldører i kjellerne

Utskiftning av ståldørene vil foregå i to faser. Første fase starter nå i høst. Arbeidene vil medføre en del støy. Berørte beboere vil imidlertid bli informert på oppslagstavle i oppgangen i forkant av arbeidet.

Med vennlig hilsen fra STYRET

Printvennlig versjon