Aktuelt

Rundskriv nr. 1 - 2012

Vi ønsker gamle og nye beboere et riktig GODT NYTT ÅR !

 

Jubileumsbok

Borettslaget fylte 50 år i 2011 og i den anledning ble det laget en jubileumsbok.  Alle beboere fikk et gratis eksemplar rett før jul og vi håper det falt i smak.  Hvis noen er interessert i flere eksemplarer, kan de kjøpes gjennom vaktmester for kr 200,- pr stk.

 

Radiatorene

Vi vil minne beboerne om at radiatorer kan fryse i stykker når kulda kommer. Dersom dere har et vindu åpent rett over en radiator, bør dere legge noe over radiatoren. Husk at det står vann i en radiator selv om den er avstengt. Gardiner som dekker radiatorene forsterker kuldevirkningen og er bannlyst!  Dersom en radiator sprekker, kan det også bli store lekkasjer som skader din egen leilighet og eventuelt leilighetene under. Alle slike reparasjoner og utskiftinger er den enkelte andelseiers ansvar, så en forsømmelse kan bli kostbar. 

Lufting i kjellerboder

For å hindre lukt og fukt i kjellerbodene og dertil hørende gang, må ventilene i bodene være åpne.  Ikke alle boder har en ventil, men vennligst sjekk om det er en ventil i boden din og at den er åpen.

Lagring skal foregå 10 cm over gulvnivå.  Dette også av hensyn til luftsirkulasjon og tilfelle vannlekkasje.

 

Juletrær

Juletrærne skal legges i skogen mellom ballplassen og rekkehusene og ikke slenges rundt containere og fyrhus.

 

Nyttårsfeiring på ballplassen

Ballplassen så ut som en slagmark etter nyttårsaften.  Rakettkasser og knuste flasker lå strødd.  Det er veldig fint at rakettoppskytingen foregår på ett sted i borettslaget og ikke rundt omkring.  Det er imidlertid rimelig å forvente at man rydder opp etter seg! Oppslag på tavlene i oppgangene

Oppslag som styret setter opp som ikke er tidsbegrenset skal bli hengende til vi tar de ned

Uvedkommende i oppgangene

Vi har hatt flere tilfeller av at uvedkommende har kommet inn i oppgangene og truet enkelte med å komme inn i leiligheten.  Personene har hevdet at de kommer fra et firma som skal sjekke brannsikkerheten i leilighetene.  Ved slike hendelser ring politiet.

Vi understreker at styret alltid på forhånd vil varsle om den slags kontroller og at det derfor ikke er grunn til å slippe noen inn i oppgangene hvis det ikke er gitt beskjed i forkant.

Ny papircontainer

Da vi er så flinke til å sortere og kaste papir ble kapasiteten på de eksisterende papircontainerne for liten.  Derfor er nå ny papircontainer plassert ved trafostasjonen på enden av ON 8.

 

Med vennlig hilsen

fra styret

Printvennlig versjon